KNOWLEDGE

ครูจิ๋ว-กสศ.มอบรองเท้านักเรียนกลุ่มเปราะบาง ชี้ เรียนฟรี 15 ปีไม่มีจริง เงินอุดหนุนไม่พอค่าใช้จ่าย

ครูจิ๋ว และ กสศ. มอบรองเท้านักเรียน 97 คู่ ให้เด็กกลุ่มเปราะบาง ชุมชนโค้งรถไฟยมราช หลังเปิดเทอมมา 3 เดือน แต่ไม่มีรองเท้าใส่ ชี้ “เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีจริง” เงินอุดหนุนไม่พอต่อค่าใช้จ่าย

น.ส.ทองพูล บัวศรี หรือ “ครูจิ๋ว” ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน (ไซต์ก่อสร้างและริมทางรถไฟ ) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบรองเท้านักเรียน ให้เด็กกลุ่มเปราะบาง ขายพวงมาลัย ดอกจำปี และดอกจำปา จำนวน 97 คน ในชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทองพูล บัวศรี หรือ “ครูจิ๋ว” ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน

ครูจิ๋ว เปิดเผยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่ได้มอบรองเท้านักเรียน ให้เด็กกลุ่มเปราะบาง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เด็กขายพวงมาลัยที่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่ 2 ผู้ปกครองตกงาน กลุ่มที่ 3 เด็กที่อุปกรณ์ไม่พร้อม ทำให้รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน ทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจหลุดจากระบบการศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

แม้จะเปิดเทอมมา 3 เดือน แต่เด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีรองเท้านักเรียนใส่ไปโรงเรียน เพราะเงินอุดหนุนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ครอบคลุมค่ารองเท้านักเรียน และไม่เพียงพอต่อการซื้อชุดนักเรียน

ครูจิ๋ว กล่าวว่า “เรียนฟรี 15 ปี ไม่มีจริง” เพราะตนเองหางบประมาณมาสนับสนุนเด็กกลุ่มเปราะบาง ราว 200,000 บาทต่อปี โดยเด็กส่วนใหญ่ในชุมชนโค้งรถไฟยมราช ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ค่าอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ ค่าชุดนักเรียน 360 บาทต่อคนต่อปี ค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะเด็กหนึ่งคนต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าชุดนักเรียนอย่างน้อย 2,000 บาทต่อคน

“มีบางส่วนหลุดจากระบบการศึกษาไปแล้ว และได้กลับคืนมา 6-7 คน ถือเป็นการคืนที่น่าภาคภูมิใจ เด็กที่อาจจะไปต่อไม่ไหว เราจะเข้าไปประคองเรื่องชุดนักเรียน อาหารการกิน วันนี้จึงมอบถุงยังชีพ และชุดตรวจ ATK ที่เด็กจำเป็นต้องตรวจอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ด้วย”

เรื่อง : ณัฐพร สร้อยจำปา
ภาพ : ธนาภรณ์ วุฒิสนธิ์

Related Posts

Send this to a friend