KNOWLEDGE

“ช่างวัดสายตาประกอบแว่น” ได้รับมาตรฐานอาชีพครั้งแรกของไทย

น.ส.วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช.เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยในการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ เนื่องจากคนไทยกำลังเผชิญ ปัญหาด้านสายตามากขึ้น จากการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ซึ่งมีผลวิจัยทางจักษุสาธารณสุขคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลทางด้านสายตาและสุขอนามัยของระบบการมองเห็นไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ดังนั้นการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

น.ส.วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ขณะที่ สคช. กำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปักหมุดมืออาชีพ” เพื่อเสริมศักยภาพด้านการค้นหาเข้าใช้บริการกับช่างมืออาชีพ และผู้ประกอบการสามารถค้นหาช่างตรวจวัดสายตาที่ได้การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเข้าทำงานได้ โดยมาตรฐานวิชาชีพนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัยประมวลผล จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะ ทำให้อนาคตไม่เพียงช่างแต่ละคนจะทำได้ ทำเป็น แต่ยังต้องเป็นสุดยอดในอาชีพด้วย

นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญกับอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพราะเป็นอาชีพที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพการมองเห็นของคน ขณะเดียวกันยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยเกิดข้อสงสัยเช่นกันว่าการตัดแว่นแต่ละครั้งเราได้รับการตรวจวัดสายตาจากใคร ได้มาตรฐานจริงหรือไม่ แต่การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ช่างตรวจวัดสายตาในครั้งนี้จะช่วยการันตีให้กับคนในอาชีพ และผู้บริโภคได้ว่าพวกเขาสามารถใช้บริการกับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นผู้มีคุณภาพมาตรฐานในอาชีพจริงๆ

นายบุญเนื่อง ไชยสุวรรณ เจ้าของร้านบุญเนื่องการแว่น จ.กำแพงเพชร มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับอาชีพช่างตรวจวัดสายตาประกอบแว่น เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นอาชีพที่ไม่เคยได้รับความสนใจมาก่อน และไม่เคยมีการกำหนดมาตรฐานอาชีพมาก่อน ที่สำคัญการเข้าประเมินเพื่อรับใบรับรองจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

Related Posts

Send this to a friend