EVENT

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA การันตีมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัย

4 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) โดยกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโดรน

สำหรับพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิ.. ที่ผ่านมา ณ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  .นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ..พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

อนุทิน ชาญวีรกูล มอบตราสัญลักษณ์ SHA แก่ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล และ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์

ทั้งนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการต่าง ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งการเปิดให้บริการของกิจการต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ยกระดับด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาล ส่งเสริมให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการกีฬากลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และมีคู่มือและแนวทางของกรมอนามัย สนับสนุนสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระดับเขต จังหวัด อำเภอ ให้คำแนะนำการป้องกันโรค สุขลักษณะ สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีคณะกรรมการร่วม 2 กระทรวง ร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ผ่านขั้นตอนคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ

ด้าน นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์องกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้มีโอกาสต้อนรับการกลับมาของลูกค้าที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ หรือ New Normal ไปด้วยกัน  ในฐานะผู้ให้บริการเราได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยผสานนวัตกรรมสร้างสรรรค์ (Innovative Health & Safety) ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ  ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า  และการคัดกรองดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งกล่าวได้ว่า 4 ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์  เป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์นับตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19    

จัดทำสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง
จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ Shuttle Boat ของไอคอนสยาม และกำหนดที่นั่งเว้นระยะห่าง
หุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถตรวจสแกนผู้ไม่สวมใส่หน้ากากได้

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้กับศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้สยามพิวรรธน์ ยังคงมุ่มมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก โดยสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการด้วยมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด เพื่อมอบความสุขและนำรอยยิ้มสยามกลับคืนสู่ทุกท่านอีกครั้ง” 

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วย Airo Fog หลังศูนย์ปิดให้บริการ
ทำความสะอาดจุดสัมผัสตลอดเวลา
การทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ Shuttle Bus ของไอคอนสยาม
เคาน์เตอร์ ชิลด์ ป้องกันการสัมผัสและใกล้ชิดกับลูกค้า

Related Posts

Send this to a friend