EVENT

ชวนร่วมงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ที่ โรบินสันชัยภูมิ 2-5 ธันวาคม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนร่วมงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 ที่ โรบินสัน ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม เปิดช่องทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หลายคนตกงานขาดรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว ซึ่งประชาชนไม่น้อยโทรศัพท์มาปรึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพและสร้างรายได้ โดยดึงผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ ไป Road Show 2021 ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ยกขบวนแฟรนไชส์สร้างอาชีพไปที่ โรบินสัน ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 2-5 ธันวาคมนี้

อย่างไรก็ตามประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยภายในงานจะพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรรมรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

Related Posts

Send this to a friend