EVENT

วช. ชวนเที่ยวงาน ‘วันนักประดิษฐ์’ ปี 2567 ชมนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคม 2-6 ก.พ.

วช. ชวนเที่ยวงาน ‘วันนักประดิษฐ์’ และ ‘รางวัลการวิจัยแห่งชาติ’ ปี 2567 ชมนวัตกรรมแก้ปัญหาสังคม วันที่ 2-6 ก.พ.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 25 และปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทั้ง 5 วัน มีนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม มากกว่า 1,000 ผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ รวมถึงโซนของการจัดแสดงผลงานระดับเยาวชน ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา กว่า 700 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Thailand New Gen Invertors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 ซึ่งจะประกาศผลวันที่ 6 กุมภาพันธ์

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม พร้อมใช้ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งสาขาวิชาการ ด้านการเกษตร การแพทย์ คุณภาพชีวิต สังคมสูงวัยกว่า 100 ผลงาน และยังมีผลงานนวัตกรรมพร้อมจำหน่าย จากสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่แสดงให้เห็นว่างานประดิษฐ์และงานวิจัยที่คิดค้นขึ้นสามารถขายได้จริง และยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติมากกว่า 500 ผลงาน จาก 30 องค์กรนานาชาติ ที่เข้าร่วมงาน

ภายในงานแถลง ยังนำตัวอย่างผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม ส่วนหนึ่งมาจัดแสดง พบกับโซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม นิทรรศการ Highlight Zone ต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ นำเสนอเกมหนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง เป็นต้น รวมถึงการเสวนาแนะนำ “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567” สาขานิติศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย

ทั้งนี้ วช. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Related Posts

Send this to a friend