EVENT

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ร้านภูฟ้าผสมผสาน เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ อันเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าผสมผสานขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้า จัดแสดงนิทรรศการผสมผสานความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสนันสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” เป็นการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี ในสังคมร่วมสมัยเรามักจะนึกถึงแมวในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนแต่ในอดีตอันยาวนาน แมวมีบทบาทและความหมายต่างๆ มากมายที่เราอาจนึกไม่ถึง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

แมว ถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในอารยธรรมอียิปต์โบราณ มีวิหารและรูปบูชาโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีความนิยมนำแมวมาทำเป็นมัมมี่ไว้ในสุสานฝังศพของกษัตริย์และชนชั้นสูงเป็นจำนวนมาก แต่ต่อมาในบางช่วงแมวถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจ หรือเป็นลูกน้องของแม่มด กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวไปก็มี ในยุคสมัยใหม่ ชาวตะวันตกนิยมเลี้ยงแมวด้วยความเอ็นดู ถึงกับมีการประกวดแมว และเสาะแสวงหาแมวแปลกๆ จากที่ต่างๆทั่วโลก จนแมววิเชียรมาศจากประเทศไทย เริ่มเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในนามของ Siamese Cat ในด้านศิลปะวรรณกรรม แมวเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดนิยาย บทกวี ภาพเขียน ดนตรี ละครเพลง นักวิทยาศาสตร์บางคนก็ทำให้แมวมีชื่อเสียง ด้วยการใช้แมวมาช่วยบรรยายในทฤษฎีของเขาด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”

ในวัฒนธรรมไทย มีการกล่าวขานถึงแมวในสำนวนไทยโบราณ และใช้แมวเป็นตัวละครสำคัญในละครพื้นบ้าน นอกจากนั้นแมวยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทในพระราชพิธีและพิธีกรรมของชาวบ้านด้วย จนถึงกับมีการแต่งตำราความรู้เกี่ยวกับลักษณะของแมวมงคล 17 ประเภท ซึ่งจะดูได้จากนิทรรศการนี้

ที่พิเศษมากในนิทรรศการนี้คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆ
และตุ๊กตาแมวของสะสมส่วนพระองค์ มาจัดแสดงในนิทรรศการด้วย

ตัวอย่างนิทรรศการและของสะสมส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่จำหน่ายในร้านภูฟ้าผสมผสาน

กฤษณา อัมพุช, ดร.ฮาราลด์ ลิงค์, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, เกตนา อัสสรัตน์ และ ศุภลักษณ์ อัมพุช
ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์, เกตุวลี นภาศัพท์ และวัลลิยา ปังศรีวงศ์
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และสมฤดี อมาตยกุล
สมฤดี อมาตยกุล, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, พัชรดา ซอโสตถิกุล และ เกล็ดดาว พานิชสมัย
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และ รศ.มยุรี วีระประเสริฐ
เกตนา อัสสรัตน์, พัชรดา ซอโสตถิกุล และ วิภาดา โทณวณิก
ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์
ศิริชัย ทหรานนท์ และ ดวงตา นันทขว้าง

Related Posts

Send this to a friend