ENVIRONMENT

คพ. สั่งโรงงานผลิตกรดมะนาว จ.ระยอง เร่งขจัดมลพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (สสภ.13/ชลบุรี) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากเครือข่ายและกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.จังหวัดระยอง ร้องเรียนว่า พบปลาตายในคลองสาธารณะด้านทิศใต้ของเขตประกอบการโรจนะจำนวนมาก

จากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ พบว่า สาเหตุเกิดจาก ถังเก็บกรดซัลฟิวริกที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าอาคารการผลิต ระดับความสูง 38 เมตร ของบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 8 หมู่ 2 ต.หนองบัว ซึ่งประกอบกิจการผลิตกรดมะนาว และได้หยุดประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี 2563 เกิดการรั่วไหลลงจากท่อระบายน้ำฝนของอาคาร เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำฝน แล้วระบายลงสู่คลองปลากั้ง

นายอรรถพล กล่าวว่า โรงงานได้แก้ไขเบื้องต้น ใน 4 ประเด็น คือ ขนถ่ายกรดซัลฟิวริกภายในถังบางส่วนเก็บลงในถังแสตนเลส ชั้น 4 ของอาคาร , ปรับสภาพบริเวณถัง มีการโรยปูนขาวบริเวณถังเก็บกรดซัลฟิวริก บริเวณที่มีการรั่วซึม รางระบายน้ำฝน ลำคลองปลากั้ง, เปิดบ่อรวบรวมน้ำเสียภายในบริเวณโรงงาน เฝ้าระวังสภาพความเป็นกรดของน้ำเป็นระยะๆ พร้อมดำเนินการปิดกั้นช่องทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงงาน และ สร้างฝายบริเวณหมู่ 2 (สนามกีฬา) เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในการบำบัดน้ำเสีย โดย อบต.หนองบัว ดำเนินการ โรงงานเป็นผู้สนับสนุน

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองปลากั้ง จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 (เหนือน้ำ) และบริเวณฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 2 พร้อมเก็บตัวอย่างคุณภาพทั้ง 2 ตัวอย่าง ส่งห้องปฏิบัติการ และจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ พบว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีปลาตายประมาณ 10 กิโลกรัม ประกอบด้วย ปลานิล ปลาช่อน และปลากรด เป็นต้น แต่ปัจจุบัน ไม่พบปลาตายในพื้นที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ทีมตรวจสอบจะเข้าตรวจอีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พร้อมแนะนำให้ดำเนินการนำแกลบหรือทราย มาดูดซับบริเวณถังเก็บกรดซัลฟูกริดที่เกิดการรั่วไหลและพื้นที่ภายในเขื่อนกั้นถังเก็บกรดซัลฟูกริด เนื่องจากเดิมทีได้โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพ ทำให้เกิดสารประกอบเกลือ หากฝนตกหนัก อาจเกิดสารละลายเกลือซ้ำได้อีก นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ ศปก.พล. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทุกด้าน

Related Posts

Send this to a friend