ENVIRONMENT

GISTDA เผยคราบน้ำมันเคลื่อนตัวเข้าหาดแม่รำพึงแล้วประมาณ 5 กม.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) บันทึกภาพวันนี้ (29 ม.ค. 65) เวลา 10.35 น. พบคราบน้ำมันลอยแผ่เป็นบริเวณกว้าง มีบางส่วนเคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึง (กรอบสีแดง กรอบสีเหลือง และเส้นสีม่วง ) คิดเป็นพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,673 ไร่

แบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม (Sheen oil หรือ Thin oil) กรอบสีแดง คิดเป็นพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,478 ไร่ และพื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะความหนา (Thick Oil) แสดงในพื้นที่กรอบสีเหลือง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,195 ไร่ โดยคราบน้ำมันดังกล่าว ได้เคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึงแล้ว คิดเป็นความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร (เส้นสีม่วง) ในขณะที่กลุ่มคราบน้ำมันยังห่างจากเกาะเสม็ด ประมาณ 7 กิโลเมตร

Related Posts

Send this to a friend