ENVIRONMENT

ชาวกันตัง ล้มเวที “โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน”

เวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส (วัดป่าเตียว ) ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยเชิญตัวแทนบริษัทเอกชน ให้ข้อมูลรูปแบบของโรงงานกำจัดขยะ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและความจำเป็นในการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

เปิดเวทีได้เพียงครึ่งชั่วโมง มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งจากหมู่ 5 ต.บางเป้า อ.กันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ คัดค้านโครงการนี้ ด้วยการถือป้ายที่ระบุข้อความ “ชาวบ้านหมู่ 5 ต.บางเป้า ไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล” พร้อมกับกล่าวโจมตี ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

นายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอกันตัง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จึงใช้อำนาจชุดปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอกันตัง สั่งยุติการจัดเวที หลังพบว่ามีประชาชนเข้ามารวมตัวกันภายในพื้นที่จัดงานจำนวนมาก สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน

ด้านชาวบ้านที่ค้านโครงการ ยืนยันว่า รัฐต้องไม่ยุติแค่เวทีรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น ต้องยุติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะในพื้นที่อย่างเด็ดขาดด้วย เพราะเชื่อว่า โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend