ENVIRONMENT

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า ระดมทีมสัตวแพทย์กู้ชีพตรวจสุขภาพลิงแสม

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่าเพื่อกู้ชีพรักษาตรวจโรคและเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพลิงของกลางทั้งหมดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีมีการลักลอบขนย้ายลิงแสมจำนวน 102 ตัว เป็นลิงมาจาก จ.พิจิตร เป้าหมายนำส่งที่จ.สระแก้ว บริเวณชายแดนเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 โดยมีลิงที่ตายในที่เกิดเหตุ 15 ตัวและตายระหว่างเคลื่อนย้ายมารักษา 3 ตัว รวมตายทั้งสิ้น 18 ตัว จากจำนวนลิงของกลางทั้งหมด 102 ตัว ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาขาดอากาศหายใจ ขาดน้ำและเกิดจากความเครียด ปัจจุบันมีลิงจำนวน 4 ตัว ยังอยู่ในภาวะวิกฤติขณะนี้ลิงทั้งหมดอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก)

นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กล่าวว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สั่งการให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่า เพื่อกู้ชีพรักษาตรวจโรคและเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพลิงของกลางทั้งหมดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานการณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างตรวจสุขภาพ รวมถึงการตรวจโรคทั้งหมด 80 ตัว ลิงส่วนมากมีอาการอ่อนเพลียจากร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน บางตัวก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนื่องจากความแออัดในระหว่างการลักลอบขนส่ง ส่วนตัวที่อยู่ ในวิกฤตมี 4 ตัว โดยทางโรงพยาบาลสนามได้มีการกู้ชีพจนปลอดภัยแล้ว 2 ตัว ส่วนอีก 2 ตัว สัตวแพทย์ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ในตู้อบ

นอกจากการคัดแยกคัดกรองสุขภาพของลิงแต่ละกลุ่มแล้ว ได้มีการคัดแยกเพศ ช่วงอายุ ลักษณะทางสภาพร่างกายของลิงด้วย ลิงบางตัวพบว่ามีน้ำนมไหล จากการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์เช็ค พบว่าตั้งท้องอยู่ในภาวะที่ใกล้จะคลอดแล้ว ทางสัตวแพทย์ก็ทำการแยกไว้เพื่อเฝ้าดูอาการ ส่วนกรณีของลิงตัวที่ตายทั้งหมด 18 ตัว พบว่า 4 ตัวตายระหว่างที่จะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อเข้ามาดูแลรักษา โดยตัวที่ตายเจ้าหน้าที่ได้มีการทำลงบันทึกประจำวันเพื่อลงบันทึกขออนุญาตทำลาย ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนื่องจากในสถานการณ์โควิด เรื่องของโรคติดต่อระหว่างสัตว์ป่าสู่คน หรือแม้กระทั่งจากคนสู่คนเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสัญญา เนติธรรมกุล ได้แสดงความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ทุกคนในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวัง เน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วย

Related Posts

Send this to a friend