ENVIRONMENT

‘วราวุธ’ เรียกร้อง Youtuber นำปูเสฉวน 15 ตัว ส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตนได้รับการแท็กแจ้งจากเพจ “Happy Nancy” และเพจ “ขยะมรสุม” ถึงกรณี Youtuber คนหนึ่ง ทำ VDO content จับปูเสฉวน 15 ตัว กลับไปเลี้ยง โดยทาง Youtube มียอดวิวกว่า 7 แสนครั้ง ณ เวลา 11 โมง ของวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงขอชี้แจงมาตรการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  1. ปัจจุบัน ปูเสฉวน ยังไม่อยู่ในรายชื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ยกเว้นในเขตอุทยานแห่งชาติ ดังนั้น ประเด็นที่ต้องตรวจสอบ Youtuber รายนี้คือ กระทำการในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือไม่ หากเกิดเหตุในเขตอุทยานแห่งชาติ จะมีความผิด จำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท
  2. ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาหลักฐานยืนยันได้ว่า กระทำการในเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ จำเป็นต้องมีมาตรการทางสังคมสำหรับเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบัน ปูเสฉวน กำลังถูกคุกคามจากการจับมาซื้อขายเป็นสัตว์เลี้ยง เพราะไม่สามารถเพาะขยายพันธุ์ในฟาร์มได้ และเนื่องจากปูเสฉวนค่อนข้างมีความอ่อนไหว เปราะบาง ยุ่งยากในการเลี้ยง ทำให้ปูเสฉวนเลี้ยงส่วนใหญ่ ตายก่อนอายุขัยตามธรรมชาติ

ดังนั้น การที่บุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลในการส่งต่อแนวคิดและพฤติกรรมสู่สังคมและเยาวชน อย่างเช่น Youtuber รายนี้ ตนถือว่าควรจะต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบ และใช้ความระมัดระวังในการผลิตเนื้อหาเป็นอย่างมาก ที่จะไม่ส่งต่อค่านิยมที่ผิด และเป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเนื่องด้วยผู้ติดตามช่อง Youtube ของ Youtuber รายนี้ ส่วนมากเป็นเยาวชน หาก 700,000 คน ที่ดู VDO นี้ แล้วทำตามบ้าง ไปเที่ยวทะเลแล้วเก็บปูเสฉวนกลับมาคนละตัว ก็จะเท่ากับ มีปูเสฉวนต้องเสี่ยงตายจากการถูกพรากมาจากธรรมชาติ ถึง 700,000 ชีวิต

นายวราวุธ ยังระบุว่า ตนขอตำหนิ Youtuber รายนี้ และขอเรียกร้องให้นำปูเสฉวนส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ หรือส่งคืนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี แก้ไข Endorsement ผิดๆ ที่ได้สร้างออกไปให้แก่สังคม โดยเฉพาะเยาวชน พร้อมกับเรียกร้องให้แบรนด์ธุรกิจ ที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการโฆษณาผ่านช่องทาง youtube พิจารณายกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนเนื้อหาที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถือเป็นสมบัติส่วนรวมของประเทศ

Related Posts

Send this to a friend