ENVIRONMENT

3 สัปดาห์ ลอบเผาอ้อยกว่า 2 ล้านตัน

กระทรวงอุตสาหกรรม เผย รวม 3 ปีการผลิต ลอบเผาแล้ว 37.18 ล้านตัน สร้าง PM 2.5 เพิ่มขึ้นทุกปี

จากแผนปฏิบัติการเร่งด่วนกำหนดการเผาอ้อย ในฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็น 0% ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ. 2562 -2567 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 65

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า หลังจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เริ่มเดินหน้าเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต 2565/2566 ในโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ 57 โรง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงช่วงเดือน มี.ค. และ เม.ย. 66 ล่าสุดพบว่า ช่วงวันที่ 1-21 ธ.ค. 65 มีการลักลอบเผาอ้อยก่อนตัดส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาล มากถึง 2.3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 25.70 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 9.09 ล้านตัน

สำหรับปริมาณอ้อยที่ถูกลักลอบเผาในฤดูการผลิต 2564/2565 พบว่า 5 จังหวัดที่มีการเผามากที่สุดคือ นครราชสีมา 3.532 ล้านตัน , อุดรธานี 2.649 ล้านตัน , กาฬสินธุ์ 2.359 ล้านตัน , ขอนแก่น 1.952 ล้านตัน และเพชรบูรณ์ 1.950 ล้านตัน ตามลำดับ ส่วน 5 จังหวัดที่สามารถบริหารจัดการควบคุมการลักลอบเผาได้ดีที่สุดคือ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพิษณุโลก ตามลำดับ

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พบว่า การนำอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิต 2564/2565 มีกลุ่มโรงงานที่รับอ้อยถูกเผาเข้าหีบสูงสุด คือ โรงงานในกลุ่มบริษัทมิตรผล 5.36 ล้านตัน , กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง 3.86 ล้านตัน , กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น 2.27 ล้านตัน ตามลำดับ ส่งผลให้เกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 ขยายเป็นวงกว้าง ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ฤดูหีบอ้อยปี 2565/2566 จะมีปริมาณอ้อยสูงถึง 106 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564/2565 ซึ่งอยู่ที่ 92.07 ล้านตัน ซึ่งหากการลักลอบเผาอ้อยไม่ลดลง เท่ากับว่าปีนี้ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการหีบอ้อย จะวิกฤตกว่าปีที่แล้วอย่างมาก

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้มีการหารือมาตรการจัดการลักลอบเผาอ้อยก่อนส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาลอย่างจริงจัง แต่พบว่า ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะเพียง 21 วันที่ผ่านมา ตัวเลขการลักลอบเผาอ้อยพุ่งไปที่กว่า 2.3 ล้านตันแล้ว

ทั้งนี้ สอน.จะแจ้งข้อมูลจุดที่มีการลับลอบเผาอ้อยซ้ำซาก ไปยังหน่วยงานปกครองให้ป้องปรามการลักลอบเผา และเพื่อให้สามารถดับไฟได้ทันท่วงที รวมทั้งขอร่วมมือกับโรงงานน้ำตาล หามาตรการสนับสนุนการไม่รับอ้อยที่ถูกเผาเข้าหีบในฤดูการผลิตนี้

Related Posts

Send this to a friend