ENVIRONMENT

พบจุดความร้อนทั่วไทยลดลง ยกเว้นแม่ฮ่องสอน PM 2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่อง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กล่าวว่า วันนี้ (21 มี.ค.65) ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีคุณภาพอากาศดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าฝุ่นหลายพื้นที่ปรับตัวลดลงจากฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ แต่ยังมีบางพื้นที่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับสีส้ม 1 พื้นที่ คือบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หากมีแหล่งกำเนิดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีโอกาสที่ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นถึงวันที่ 22 , 27 และ 28 มีนาคมนี้

ด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี ของระบบเวียร์ วานนี้ (20 มี.ค.65) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 192 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 74 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 61 จุด พื้นที่เกษตร 25 จุด พื้นที่เขต สปก. 17 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 13 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด

สำหรับจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 112 จุด สูงสุดติดต่อกัน 10 วัน รองลงมาเป็นร้อยเอ็ด 9 จุด และเชียงใหม่ 8 จุด โดยจุดความร้อนลดลงกระจายตัวเบาบางหลายภูมิภาค หลังเกิดฝนตกจากพายุฝนฟ้าคะนอง แต่ภาคเหนือยังพบจุดความร้อนกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบสูงสุดในเมียนมาติดต่อกัน 22 วัน วันนี้พบสูงถึง 4,467 จุด รองลงมาเป็น สปป.ลาว 566 จุด และเวียดนาม 255 จุด ซึ่งจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกอาคารบ้านเรือน

Related Posts

Send this to a friend