ENVIRONMENT

CGS มอบโล่เกียรติคุณให้ 12 Developers ชั้นนำของไทย ชูแนวคิดใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

CGS มอบโล่เกียรติคุณให้ 12 Developers ชั้นนำของไทย ชูแนวคิดใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ผลักดันสู่สังคม NET ZERO อย่างยั่งยืน

Cement and Green Solution Business (CGS) ภายใต้ SCG จัดงาน “Inclusive Green Growth Days Empowered by SCG : เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน” ณ Hall 1 อาคารอเนกประสงค์ชั้น 10 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เพื่อมอบโล่เกียรติคุณให้กับกลุ่ม Developer ชั้นนำของเมืองไทย เป็นการขอบคุณที่ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว ด้วยการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกในกลุ่มซีเมนต์ คอนกรีต และกรีนโซลูชัน ในอาคารระดับ Masterpiece ของไทย มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างสังคมสีเขียวแบบยั่งยืน

สุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน

นายสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน กล่าวว่า เอสซีจี โดย CGS ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสู่ Net Zero ในปี 2050 ผ่านการพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานตามแผนงานหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่

1.Green Product พัฒนาสินค้า Low Carbon Cement นวัตกรรมปูนซีเมนต์รักษ์โลก นำเชื้อเพลิงชีวมวล และลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาเป็นเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทน ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของเอสซีจีที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี คือพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 3 ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 50%

2.Green Process ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต โดยในปี 2566 สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลในการผลิตปูนซีเมนต์ในอนาคต 40% ปัจจุบันขยับขึ้นมาเป็น 50%

3.Green Construction พัฒนาแพลต์ฟอร์มการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การนำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างผ่านกระบวนการออกแบบ และก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงแพลตฟอร์ม KIT CARBON เชื่อมข้อมูลจาก BIM เพื่อนำมาคำนวณปริมาณคาร์บอนจากการก่อสร้าง ลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม

4.Green Society ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว หนึ่งในนั้นคือโครงการ Saraburi Sandbox ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตปูนซีเมนต์เยอะที่สุด เหมาะสมที่จะริเริ่ม โดยดูในเรื่องของกลไกจากทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ

ทั้งนี้ 12 Developers ที่มีแนวคิดขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่สังคม “Low Carbon Construction” ประกอบด้วย บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 4 Main Contractors ได้แก่ บริษัท นันทวัน จำกัด, บริษัท สี่พระยา จำกัด, บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สำหรับเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ของ SCG ได้แก่ ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรคาร์บอนต่ำ ปูนซีเมนต์มาตรฐานใหม่ แข็งแรง ทนทาน รับกำลังอัดได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป ถือเป็นมาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกรายแรกของไทยที่ทดแทนการใช้ถ่านหินได้เท่ากับ 18% ของความร้อน นำลมร้อนที่เกิดจากการผลิตนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้พลังงาน 38% การผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.05 ตัน CO2 และยังได้รับการรับรองฉลาก EPD (Environment Product Declaration) อีกทั้ง SCG ยังเป็นรายแรกของไทยที่ส่งออกปูนซีเมนต์ไปสู่อเมริกา

คอนกรีตคาร์บอนต่ำ ซีแพค 2 สูตร ได้แก่ สูตรรักษ์โลก มีส่วนผสมของเถ้าลอยถ่านหินทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดการปล่อย CO2 อย่างน้อย 17 kg/m3 สูตรไฮบริด ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hybrid Cement) ตาม มอก.2549 ทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ลดการปล่อย CO2 อย่างน้อย 3.9 kg./m3

เสือ Low Carbon Mixed Cement and Mortar (ปูนเสือ ซีเมนต์ผสม และมอร์ตาร์ คาร์บอนต่ำ) ‘ปูนตราเสือ’ ได้รับการรับรองให้แสดงสัญลักษณ์ SCG Green Choice ที่เป็นฉลากสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของเอสซีจี และสัญลักษณ์ Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 รวมถึงได้รับการรับรองให้แสดงฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint label) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Reduction Label)

Kit Carbon แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี Digital & BIM เข้ามาช่วยคำนวน Embodied Carbon ของโครงการ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบกระบวนการก่อสร้าง และการเลือกใช้วัสดุ KITCARBON เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมก่อสร้างรูปแบบใหม่ นำไปใช้งานได้ทั้งกลุ่มก่อสร้าง และงานตกแต่ง ด้วยการขึ้นรูปโครงสร้างและตัวอาคารในแบบที่ต้องการ ลดการใช้แรงงาน และเศษวัสดุในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงลดระยะเวลาก่อสร้างให้น้อยลงถึง 6 เท่า

Related Posts

Send this to a friend