ENVIRONMENT

พบ “สมเสร็จ – กวางป่า” เดินอวดโฉมหน้ากล้องดักถ่าย ป่าคลองนาคา

เจ้าหน้าที่ประจำชุดลาดตระเวนชุดที่ 5 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า พร้อมกับออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) และเก็บกู้กล้องดักถ่าย (Camera trap) ระหว่างวันที่ 16 -20 กันยายน 2564 ในท้องที่ป่ากำพวน ถึงท้องที่ป่าเหมืองโชน โดยพักค้างแรมพื้นที่ป่าชั้นใน 4 คืน ไม่พบปัจจัยคุกคามและการกระทำผิดในพื้นที่

ผลสำรวจจากกล้องดักถ่าย ยังพบภาพสัตว์ป่าในพื้นที่หลายชนิด เช่น สมเสร็จ กวางป่า การเห็นภาพสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ จากความเข้มข้นในระบบลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ โดยจากนี้ จะมีวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend