ENVIRONMENT

ยกเลิกสร้างโรงหลอมทองแดง จ.ลพบุรี หลังชาวบ้านคัดค้าน

วันนี้ (12 ก.ย. 65) นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี สืบเนื่องจาก คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลโลหะหลอมทองแดงในพื้นที่

บรรยากาศเวทีรับฟังคามคิดเห็น มีประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางมาร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก โดยชาวบ้านได้เตรียมป้ายคัดค้านการก่อสร้างมาแสดงระหว่างการเปิดเวที ท่ามกลางตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ และเจ้าหน้าที่อาสา ที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อย

ตัวแทนชาวบ้าน ชี้แจงข้อเรียกร้องว่า ประชาชนในพื้นที่ที่ ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลโลหะหลอมทองแดง ด้วยเหตุผลด้านมลพิษให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งกลิ่น น้ำเสีย จึงขอให้ระงับการออกใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกล่าว พร้อมขอให้ตรวจสอบผลประชาคมที่ผ่านมา ที่ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วย

ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังอยู่ในขั้นดำเนินการ ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีการดำเนินการแต่อย่างใดๆ ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมฯ จึงแจ้งไปยังประชาชนที่มาร่วมเวทีว่า คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมฯ จะตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ว่าดำเนินถูกต้องหรือไม่ ยืนยันว่า จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทางสองฝ่าย และขอให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของกฎหมายด้วย เพราะหากยกเลิกการตั้งโรงงานที่ทำถูกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

มีรายงานว่า นายอุบล กล้วยดี นายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ ได้นำหนังสือยกเลิกการดำเนินการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว มายื่นให้กับคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมฯ ก่อนจะแจ้งหน่วยงานที่มาร่วมชี้แจง และประชาชนที่เดินทางมาร่วมเวทีทราบ สร้างความพอใจให้กับชาวบ้าน ที่บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ

Related Posts

Send this to a friend