DEEPSOUTH

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก สั่งระบายน้ำเมืองเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ลงพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก สั่งระบายน้ำเมืองเศรษฐกิจ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน 9 อำเภอ ที่ประสบภัยน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

วันนี้ (12 ธ.ค. 65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส อ.สุไหงโก-ลก เพื่อการติดตั้งเครื่องสูบระบายน้ำเมืองเศรษฐกิจ พร้อมเยี่ยมและให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง 9 อำเภอ จากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งปัจจุบันเบาบางลงและทิ้งช่วงแล้ว แต่ยังคงมีสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนของประชาชนเป็นวงกว้าง กินพื้นที่ 9 อำเภอ คือ 1.อำเภอระแงะ 2.อำเภอเมืองนราธิวาส 3.อำเภอบาเจาะ 4.อำเภอยี่งอ 5.อำเภอเจาะไอร้อง 6.อำเภอรือเสาะ 7.อำเภอศรีสาคร 8.อำเภอสุไหงโก-ลก และ 9.อำเภอสุไหงปาดี รวม 35 ตำบล 171 หมู่บ้าน 7 ชุมชน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,235 ครัวเรือน รวม 25,262 คน

นายสนั่น กล่าวว่า “อำเภอที่มีปริมาณน้ำท่วมขังบ้านเรือนมากที่สุดในพื้นที่ จ.นราธิวาส คือ อำเภอบาเจาะ 46 หมู่บ้าน รองลงมาคือ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอยี่งอ ซึ่งน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนอำเภอละ 31 หมู่บ้าน ส่วนอำเภอที่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คือ อำเภอสุไหงปาดี 1 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโคกสะตอ ม.7 ต.สุไหงปาดี

ภายหลังจากสภาวะฝนที่ตกทิ้งช่วงและเบาบางลง ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก 3 สาย ที่มีปริมาณน้ำฝนได้ไหลระบายลงไปสู่ท้องทะเล ล่าสุดแม่น้ำสายบุรีมีปริมาณน้ำ ต่ำกว่าตลิ่ง 3.36 เมตร แม่น้ำบางนรา สูงกว่าตลิ่ง 0.07 เมตร และแม่น้ำโก-ลก มีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.06 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 สาย จากผลพวงของสำนักงานกรมชลประทานที่ 17 และสำนักงาน ปภ.จ.นราธิวาส ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว ถึง 30 นิ้ว จำนวน 23 เครื่อง ในการเร่งผันน้ำลงสู่ทะเล ด้านอำเภอเมืองนราธิวาส และด้านอำเภอตากใบ”

ทั้งนี้จากการเดินทางมายังพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก เพื่อติดตามการติดตั้งเครื่อง สูบน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ที่เข้าสนับสนุนในการระบายน้ำ ที่ชุมชนท่าโรงเลื่อย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่ประชาชนอาศัยปลูกสร้างบ้านเรือน ที่บริเวณแนวริมตลิ่งของแม่น้ำโก-ลก ซึ่งมีสภาวะน้ำท่วมขังโดยภาพรวมสูง โดยเฉลี่ย 30 ถึง 50 ซ.ม. จากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม และปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก แม้จะมีระดับต่ำกว่าตลิ่ง แต่ได้มีการรั่วซึมเข้าทางท่อระบายน้ำของแต่ละชุมชน จากสภาวะแรงดันน้ำในแม่น้ำโก-ลก ที่มีระดับน้ำสูงกว่า ให้ระบายน้ำท่วมขังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ถือว่าเป็นช่องทางข้ามธรรมชาติจุดผ่อนปรน ที่ชาวไทยและชาวมาเลเซียมีวิถีชีวิตดั่งเดิม ไปมาหาสู่ในการค้าตามแนวชายแดนซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนเส้นทางเศรษฐกิจของ อ.สุไหงโก-ลกแห่งหนึ่ง

จากผลพวงของสภาวะน้ำท่วมขังโดยภาพรวม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงจัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำรถยนต์บรรทุกประปาเคลื่อนที่ ออกผลิตน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้นำไปอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Related Posts

Send this to a friend