DEEPSOUTH

นราธิวาสประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ อ.จะแนะ หลังฝนตกหนัก คอสะพานขาด

จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 4 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.สุคิริน สุไหงปาดี ระแงะ ศรีสาคร และจะแนะ ได้รับผลกระทบ

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง บ้านไอร์บือแต  ม.4 ต.ช้างเผือก กับ บ้านน้ำหอม ม.7 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ เกิดเหตุคอสะพานขาด จากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว นายซูปียัน แดเมาะเล็งนายอำเภอจะแนะ ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน อ.จะแนะ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบ. นำรั้วเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวแล้ว

ล่าสุด นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามในประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือเอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้ทำการประสานไปยัง ปภ.นราธิวาส เพื่อทำการขอสนับสนุนไปยัง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา จัดส่งสะพานแบริ่ง และคาดว่าจะเริ่มติดตั้งได้ในวันที่ 7 พ.ย.65 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาชั่วคราว ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Related Posts

Send this to a friend