DEEPSOUTH

วางมาตรการเข้ม หลังพบสัญญาณก่อเหตุความ รุนแรงครบรอบเหตุการณ์ปล้นปืนฯ

หน่วยงานความมั่นคง แจ้งเตือนทุกหน่วยวางมาตรการเข้ม หลังพบสัญญาณเตรียมก่อเหตุความรุนแรง ในโอกาสครบรอบเหตุการณ์ปล้นปืนฯ 

วันนี้ (5 ม.ค. 65) หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า มีรายงานข่าวพบสมาชิกกลุ่มระดับแกนนำฝ่ายการทหารในต่างประเทศ สั่งการให้สมาชิกกลุ่มแนวร่วมเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับการข่าว ที่พบว่าสมาชิกกลุ่มคนร้ายระดับปฏิบัติการและฝ่ายระเบิด เข้ามาเคลื่อนไหวบริเวณหมู่บ้านและป่าเชิงเขา ในพื้นที่รอยต่อ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ และ อ.ระแงะ บริเวณทือกเขาเมาะแตและในพื้นที่เขตรอยต่อ อ.ระแงะ กับ อ.จะแนะ และเขตรอยต่อ อ.สุคิริน กับ อ.สุหงปาดี บริเวณเทือกเขาตะเว 

ขณะที่ข่าวกรองเชิงลึก ตรวจพบว่ามีการขนย้ายอาวุธเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางชายขอบเขาและเส้นทางหลัก ที่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นประจำ และการเคลื่อนไหวในลักษณะรวมกำลังในพื้นที่ อ.เทพา และ อ.สะข้าย้อย จังหวัดสงขลา จึงมีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มแนวร่วมเตรียมก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการ หรือซุ่มโจมตี ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ชุด รปภ./ชป.กร. ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวปฎิบัติงาน โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ เป็นช่วงครบรอบเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนา 4 ในวันที่ 4 ม.ค. 47 และงานวันเด็ก หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมจึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้าออก บริเวณจุดตรวจ ฐานปฏิบัติการ และเฝ้าตรวจจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชัวโมง

ด้าน ผบ.กกล.ตชด.จชต. แจ้งกำชับและแจ้งเตือนกำลังพลทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เพิ่มความระมัดระวังในทุกภารกิจ ใช้หลักยุทธวิธีในการปฏิบัติ และพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังที่ตั้งเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งตัวบุคคลและอาวุธยุทโธปกรณ์ หากมีการก่อเหตุให้สามารถตอบโต้ได้ทันที หมั่นสังเกตบุคคล ยานพาหนะ วัตถุต้องสงสัยรอบที่ตั้ง สิ่งบอกเหตุหรือสิ่งผิดปกติ รวมถึงข้อมูลการข่าวบุคคลในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุ และเน้นย้ำกำลังพลทุกนายไม่ประมาท เพราะอาจมีเหตุเกิดขึ้นได้ ให้เตรียมพร้อมตอบโต้ วางกำลังนอกฐานฯ และดำรงการติดต่อสื่อสารโดยตลอด

Related Posts

Send this to a friend