DEEPSOUTH

มาเลเซียอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวข้ามแดนไม่ต้องลงทะเบียน และหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด

วันนี้ (6 ส.ค. 65) รายงานข่าวความเคลื่อนไหวหลังจากประเทศมาเลเซีย ได้มีมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงคนไทยทยอยเดินทางข้ามแดนเข้าไปยังด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตันอย่างต่อเนื่อง และบางกลุ่มจะขับขี่ยานพาหนะเข้าไปด้วย

เมื่อสอบถามจึงทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข จะไม่ตรวจสอบลงในรายละเอียดต่างๆ มากนัก เนื่องจากเชื่อมั่นในความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพียงแต่มีการวัดอุณหภูมิของร่างกาย และตรวจสอบการประทับตราหนังสือเดินทางและบอร์เดอร์พาส ว่าถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลมาเลเซีย ในการเร่งฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยภายในประเทศ ให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็ว

ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ก็ไม่ได้แตกต่างกับด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มากนัก โดยจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพาครอบครัว ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว รับประทานอาหารที่ชื่นชอบ และถือโอกาสหาซื้อสินค้ากลับประเทศ อีกส่วนหนึ่งเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางกลับเข้าประเทศหลังจากที่ได้เดินทางไปเยี่ยมเครือญาติ เมื่อประเทศมาเลเซียออกมาตรการผ่อนคลาย ส่งผลทำให้ประชาชนที่ยึดอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ได้กลับมามีรายได้อีกครั้ง ซึ่งการเดินทางเข้าประเทศไทยมีเพียงเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหากไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารการตรวจ RT-PCR หรือ Pro – ATK ผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงมาแสดง โดยด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เปิดให้บริการ กรณีเฉพาะบุคคล ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 19.00 น. แต่หากต้องการเดินทางพร้อมยานพาหนะได้ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 17.00 น.ของทุกวันเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend