DEEPSOUTH

ศอ.บต. ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เปิดงาน Thai Halal Products and Food Festival 2019

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารฮาลาล Thai Halal Products and Food Festival 2019 ร่วมกับ นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ,รองมุขมนตรี รัฐกลันตัน ผู้แทนจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการ 65 ราย ที่มาร่วมออกร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 62 ณ.ห้าง AEON MALL KOTA BHARU ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองโกตาบารู ที่มีชายแดนติดกับเมืองสุไหงโกโลก จ.นราธิวาส

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า พี่น้องประชาชนชาวมาเลเซียและชาวไทยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตุน ดร. มาฮาดีร์ บิน โมฮัมหมัด ได้เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทย และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ร่วมหารือถึงการร่วมมือกันหลายด้าน โดยเฉพาะการร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของประเทศไทย

ซึ่งมีผู้ประกอบการ และผ่านการคัดเลือกจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เรียกว่า “ของดีชายแดนใต้” จำนวน 65 ราย มาจัดแสดงและจำหน่าย ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการค้าของทั้ง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหารฮาลาลที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานเทศกาล Thai Halal Products and Food Festival 2019 ส่วนหนึ่งเป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง ศอ.บต. ให้ความสำคัญจึงเร่งผลักดันความมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อน (IMT-GT) ผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สามารถมีความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ด้วย

Related Posts

Send this to a friend