ART & CULTURE

เปิดสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” และนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์


สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดตัวสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ครบ 69 ปี

ฯพณฯ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เปิดเผย ถึงจุดเริ่มต้นของสารคดีพิเศษชุดนี้ว่า สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้รับวีดิทัศน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับและทรงศึกษาที่ออสเตรเลีย ในราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งไม่เคยเผยแพร่มาก่อน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาสารคดีชุดนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ และประวัติศาสตร์ที่พระราชวงศ์ไทยมีร่วมกับออสเตรเลียอย่างยาวนาน

“จากภาพวิดีทัศน์ชุดแรกราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน เราได้วางแผน และพัฒนาจนเป็นสารคดีชุดนี้ และค้นหาภาพ และวิดีทัศน์เพิ่มเติมเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงประทับและทรงศึกษาที่ออสเตรเลียระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2519 ณ โรงเรียนคิงส์ ในนครซิดนีย์ และราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์รา จากนั้นทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ ในนครเพิร์ธ ซึ่งนับเป็นกองปฏิบัติการทางการทหารชั้นนำของออสเตรเลีย และพระราชกรณียกิจของพระองค์ในออสเตรเลีย พร้อมทั้งจัดทำบทสัมภาษณ์พระสหายร่วมชั้นเรียนของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญของออสเตรเลีย เช่น ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการฯ คนปัจจุบัน และฯพณฯ พลเอก เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ อดีตผู้สำเร็จราชการฯ รวมถึงพระสหายชาวออสเตรเลียคนอื่นๆ” เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าว

วีดิทัศน์สารคดีนี้บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับที่ออสเตรเลีย รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ. 2505 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย

“วีดิทัศน์สารคดีและนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์เป็นการเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์ที่ออสเตรเลียและไทยมีร่วมกัน ประวัติศาสตร์นี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในยุคปัจจุบัน ที่เพิ่งยกระดับสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งนายสกอตต์ มอร์ริสัน และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา” ฯพณฯ นายอัลลัน กล่าว

เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวไทย เนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ 69 ปี ไทย-ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยจึงได้จัดทำสารคดีชุดนี้เป็นภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ให้คนไทยทุกคนได้ชมอีกด้วย โดยจะฉายทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ นี้ และจะเผยแพร่ทางสื่อของสถานทูตต่อไป

นอกจากสารคดี “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในออสเตรเลีย” แล้วสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยยังได้จัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2505 และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

ภาพส่วนหนึ่งจากนิทรรศการภาพถ่าย

เครดิตภาพ National Archives of Australia / หอจดหมายเหตุแห่งชาติของออสเตรเลีย

Related Posts

Send this to a friend