ART & CULTURE

ก.วัฒนธรรม จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ 2566

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนา เตรียมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภายใต้ชื่อ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 65 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 66

โดยส่วนกลาง จัดกิจกรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม มีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสัญญาณภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เชื่อมโยงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมประสานงานองค์การศาสนาจัดกิจกรรมตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนา ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัด และอำนวยความสะดวกหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

ส่วนจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัด กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ ของจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้ประสานกับวัดไทยและวัดทางพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา รวมถึงจัดทำเว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปีฯ พร้อมส่งคำอวยพรในการ์ดอวยพรปีใหม่แบบอิเล็กทรอนิกส์

Related Posts

Send this to a friend