ART & CULTURE

ชวนชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กระทรวงวัฒนธรรมชวนชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.- 22.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

พร้อมชม การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยการฉายภาพ 3 มิติเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงบนจอ LED VISUAL PANORAMA ความยาว 40 เมตร ในรูปแบบ 180 องศา ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ด้วยเรือพระราชพิธีจำลอง ประกอบเสียงกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ

การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” จะจัดแสดงวันละ 3 รอบ (รอบละ 25 นาที) ในเวลา 16.00 น. 18.00 น. และรอบ 20.00 น. และ
รอบพิเศษสำหรับหมู่คณะ เวลา 10.00 น. 12.00 น. และ 14.00 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

Related Posts

Send this to a friend