COVID-19

นายกฯ ยันผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา-เก็บค่ารักษา

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยันผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ห้าม รพ. เอกชนปฏิเสธการรักษาหรือเรียกเก็บค่ารักษา

วันนี้ (20 ก.พ. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันรัฐบาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ดังนั้น ผู้ป่วยโควิด – 19 ยังถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

หากสถานพยาบาลเอกชนมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยโควิด – 19 หรือญาติ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประกาศฉบับเดิมจะถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไม่มีการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใด ๆ ในขณะนี้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ จึงอยากให้ประชาชนเน้นการดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป พร้อมสั่งคุมเข้มทุกมิติ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า เดือนเมษายนประชาชนในประเทศจะได้รับวัคซีนมากพอ ซึ่งขณะนี้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็ม 2 เกือบ 80% พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนเข็มที่1 เข้ารับวัคซีนได้ที่จุดให้บริการวัคซีนทุกแห่งทั่วประเทศ ขอให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนมีความปลอดภัย

Related Posts

Send this to a friend