COVID-19

สธ.ตั้งเป้าตรวจโควิดวันละ 20,000 ตัวอย่าง ยืนยันไม่มีตั้งงบพันล้านซื้อเครื่องมือแพทย์ ขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่ข่าวไม่จริง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพร้อมเปิดเพิ่ม 49 แล็บ ในโครงการ “1 จังหวัด- 1 แล็บ-100 ห้องปฏิบัติการ” เมษายนนี้ ตั้งเป้าตรวจอย่างน้อยวันละ 20,000 ตัวอย่าง พร้อมยืนยันไม่มีตั้งงบพันล้านจัดซื้อเครื่องมือที่ผ่านมายังไม่เคยเบิกงบกลางแม้แต่บาทเดียว

วันนี้ (13 เม.ย.63) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ ในทุกจังหวัดและกทม.ให้พร้อมตรวจได้ทั่วถึง ตั้งเป้าตรวจได้อย่างน้อยวันละ 20,000 ตัวอย่าง ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ” นั้น

ขณะนี้เรามีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ แล้ว 93 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข 46 แห่ง (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23 แห่ง กรมวิทย์ฯ 15 แห่งและอื่นๆ 8 แห่ง) ภาคเอกชน 28 แห่ง มหาวิทยาลัยและภาครัฐอื่นๆ 19 แห่ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2563 ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 100,498 ตัวอย่าง เฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 4 – 10 เมษายน 2563 ตรวจได้ 16,490 ตัวอย่าง

และในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เดิม รวมทั้งได้พัฒนาน้ำยาตรวจ และวิธีการตรวจขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ซื้อชุดตรวจสำเร็จรูปจากภาคเอกชน ส่วนโรงพยาบาลในต่างจังหวัดมีทั้งการใช้เครื่องเดิม หรือใช้วิธีซื้อน้ำยาและใช้เครื่องมือจากเอกชน หรือจัดซื้อโดยใช้งบของโรงพยาบาล ส่วนวิธีการตรวจ ทุกแห่งใช้การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ผู้ตรวจต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ และระบบความปลอดภัยทางชีววิทยา (Biosafety) จึงไม่สามารถเปิดให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้

“การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อให้การวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว การเปิดห้องปฏิบัติการ จัดซื้อน้ำยา และอุปกรณ์การตรวจโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการจัดซื้อเครื่องมือรวม ขอความร่วมมือนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม และบั่นทอนกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจและทำงานหนักเพื่อปกป้องคนไทยทุกคนจากโควิด-19” นายแพทย์โอภาสกล่าว

นอกจากนี้ ที่ได้มีการนำเสนอข่าวว่าจะมีการตั้งงบประมาณจำนวนหลายพันล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือต่างๆ นั้นก็ไม่เป็นความจริง รวมทั้งการนำเรื่องดังกล่าวไปเป็นประเด็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 30% 40% กับนักการเมือง ตรงนี้ต้องขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลย เป็นข่าวปลอม ที่ผ่านมาเราได้ทำไปเกือบ 100 ห้องปฏิบัติการแล้ว ยังไม่ได้ของบกลางหรืองบประมาณเพิ่มเติมเลยแม้แต่บาทเดียว เพราะใช้งบประมาณที่แต่ละหน่วยราชการจัดการขึ้นเอง ให้มั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการห้องปฏิบัติการให้ตรวจได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ภายในเดือนเมษายนจะสามารถเปิดห้องปฏิบัติการเพิ่มอีก 49 แห่ง จะทำให้ทั่วประเทศมีห้องปฏิบัติการรวมทั้งหมด 142 แห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก เช่น ภาคใต้ ในเขตสุขภาพที่ 11 เตรียมเปิดเพิ่มอีก 9 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.วชิระภูเก็ต รพ.สิชล รพ.ระนอง รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพ.ทักษิณ รพ.หลังสวน รพ.พังงา รพ.กระบี่ จากเดิมที่มี 4 แห่ง และเขตสุขภาพที่ 12 เตรียมเปิดที่รพ.นราธิวาส ปัตตานี รพ.สตูล และตรัง เพิ่มจากเดิมที่มี 5 แห่ง สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Active Finding Case) ในพื้นที่ทำได้ดียิ่งขึ้น

Related Posts