COVID-19

อุทัยธานี สั่งปิด 2 โรงเรียนดัง หลังพบนักเรียนติดโควิดหลายคน หวั่นลามเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

วันนี้ (3 ก.พ. 65) โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ( อุทิศพิทยาคาร ) ซึ่งมีเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 2,500 คน และโรงเรียนหนองฉางวิทยา ที่มีนักเรียนกว่า 2,500 คน ออกประกาศให้ครูประจำชั้น มีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง สั่งปิดโรงเรียนด่วนตั้งแต่วันนี้ (3 ก.พ. 65) ไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ โดยให้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนผ่านการศึกษาทางไกล (on air) เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น (on demand) เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (on line) และเรียนด้วยหนังสือ เอกสาร (on hand)

ผู้บริหารโรงเรียนให้เหตุผลว่า พบเด็กนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ติดเชื้อโควิด-1 9 โรงเรียนละนับสิบราย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งคันเดียวกัน โดยได้ให้เด็กนักเรียนที่เป็นผู้เสี่ยงสูงกักตัวแล้ว ส่วนเด็กนักเรียนทั้งหมดที่เหลือของทั้ง 2 โรงเรียน ได้ทำการตรวจ ATK หาเชื้อ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างจนกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องสั่งปิดโรงเรียน และให้เปิดเรียนในรูปแบบดังกล่าวแทน

Related Posts

Send this to a friend