BUSINESS

หนุน “เปิดเมือง ปลอดภัย” ชู Thai.care การันตีสถานประกอบการ

หอการค้าไทยฯ จับมือ ภาคสาธารณสุข ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ภายใต้ เครือข่ายไทยแคร์ ผนึกกำลังร่วมกัน “เปิดเมือง ปลอดภัย” อัปเดตข้อมูลต่างๆ ป้องกันจุดล่อแหลม และเป็นมาตรฐานให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ป้องกันการระบาดซ้ำ หรือการแพร่กระจายของโควิด-19 โดยได้พัฒนาเว็บ Thai.care เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างระบบความปลอดภัยในการเปิดสถานบริการและร้านค้า สร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้กับประชาชน พร้อมก้าวสู่ความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้ความร่วมมือของคนไทยที่จะร่วมกันสร้างวิถีชีวิตแห่งความปลอดภัยจากโควิด–19 ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“แนวคิดหลักของ Thai.care คือ “คนไทยร่วมกันแคร์” คือ ร้านค้าแคร์ ดำเนินงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า ลูกค้าแคร์ ร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัย ด้วยการเช็คอิน–เช็คเอาท์ เมื่อเข้าใช้บริการ และ สังคมแคร์  ร่วมกันสร้างความมั่นใจ ร่วมดูแลตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการเพื่ออนาคตของประเทศไทย” นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะทำงานภาคเอกชน ที่ปรึกษา ศบค. กล่าว

เว็บไซต์ Thai.care (ไทยดอทแคร์) จะเปิดโอกาสให้สถานประกอบการลงทะเบียนโดยสมัครใจ หลังจากลงทะเบียนเสร็จจะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” ซึ่งจะสอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนจะได้รับ QR Code สำหรับติดไว้หน้าร้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถสแกนแล้วเข้าไปใช้บริการอย่างมั่นใจ พร้อมทั้งสามารถให้คะแนน หรือร่วมประเมินผลสถานประกอบการนั้นๆ ได้อีกทางหนึ่ง

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

“การปิดกิจการส่งผลให้เกิดความสูญเสียโอกาสมากมาย ดังนั้น มาตรการผ่อนปรนต้องเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยเมื่อเปิดแล้วจะต้องมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 และต้องปิดกิจการอีกครั้งจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเว็บไซต์ Thai.Care จะเป็นการการันตีสถานประกอบการร้านค้าที่มาลงทะเบียนว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย ในขณะที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการจะเป็นเสมือนหน่วยตรวจสอบ หากพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ได้ดำเนินงานด้วยความปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนดสามารถแนะนำ และร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพื่อให้สถานประกอบการร้านค้านั้นๆ ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้การมีระบบในการเช็คอิน–เช็คเอาท์ เพื่อให้ทีมสอบสวนโรคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ถือเป็นความตั้งใจเปิดเมืองอย่างปลอดภัย โดยมีประชาชนเป็นหัวใจสำคัญช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤต COVID–19 นี้ไปได้” นายกลินท์ กล่าว

ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 1 สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” ผ่าน www.Thai.care ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Related Posts