BUSINESS

พาณิชย์ แนะปรับตัว หลังแคนาดาห้ามใช้ “บรรจุภัณฑ์พลาสติก”

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ถึงโอกาสในการทำตลาดสินค้าไทยในแคนาดา และการส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย BCG Model หลังจากรัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะในทะเล และลดผลกระทบขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์รายงานว่า ปัจจุบันแคนาดาได้ออกระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastics) มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 และบังคับให้ร้านค้าต่างๆ เก็บเงินค่าถุงกระดายใบละ 15 เซนต์ (5 บาท) จากลูกค้าที่ต้องการถุงหิ้ว และเพิ่มเป็นใบละ 25 เซนต์ (7 บาท) ในปี 2566 ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านอาหารในนครแวนดูเวอร์ ต้องมองหาบรรจุภัณฑ์อื่นๆ มาให้บริการลูกค้า

ล่าสุด พบว่า กลุ่มบริษัท Georgian Main Food จำกัด เจ้าของห้างค้าปลีกชื่อดัง IGA แคนาดา ได้ตกลงร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัท Reusables.com ผู้ให้บริการระบบแชร์บรรจุภัณฑ์ (container-sharing) เช่น กล่องอาหาร Takeout แก้วกาแฟ ซึ่งผลิตจากอะลูมิเนียม มีคุณสมบัติแข็งแรงและสามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถขอรับได้จากร้านค้าปลีกหรือร้านอาหารที่ร่วมบริการ เพื่อใส่อาหารนำกลับบ้าน แล้วเอาบรรจุภัณฑ์กลับมาคืนเพื่อให้ทางบริษัทรับไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แล้วนำกลับมาใช้อีก พบว่า ได้รับผลตอบรับที่ดี จึงได้ต่อยอดโครงการดังกล่าวไปสู่ห้างค้าปลีก IGA เพิ่มเติม

ขณะที่บริษัท Reusables.com ได้พัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้า โดยค่าใช้บริการ Reusables.com เมื่อลูกค้าดาวน์โหลดแอพลิเคชันมาใช้งาน จะสามารถทดลองใช้บริการได้ 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจากนั้นจะชำระค่าบริการเดือนละ 5 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 140 บาท) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการใช้งาน

“จากความร่วมมือของผู้ประกอบการค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ในแคนาดา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผู้บริโภคต่างมีความต้องการเลือกใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเทรนด์การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่ทำตลาดในแคนาดา ควรมองถึงโอกาสนี้ นำรูปแบบการใช้บรรจุภัณฑ์มาปรับใช้ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้พลาสติก หรือผู้ส่งออกที่จะทำตลาดแคนาดา ควรให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย BCG Model ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น” นายภูสิต กล่าว

Related Posts

Send this to a friend