BUSINESS

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 เพื่อโชว์โซลูชั่นสำหรับยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้ ก้าวทันโลกดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการ และสร้างความยั่งยืน พร้อมประเดิมต้นปี รุก 5 จังหวัด เมืองแห่งอุตสาหกรรม ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี นครราชสีมา หาดใหญ่ ลำพูน

นายเผดิมศักดิ์ รัตนเรืองศักดิ์ รองประธาน ธุรกิจ Power Products ดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ ไทย ลาว และเมียนมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่า “การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล นับเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกในยุคนี้ เพราะเป็นการปูพื้นฐานสำหรับ การสร้างความยั่งยืนในอนาคต ทั้งช่วยลดต้นทุนความเป็นเจ้าของ และต้นทุนด้านการบำรุงรักษา ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการได้ รวมไปถึงกฎเกณฑ์ทางการค้า จะยิ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น ในเรื่องของความยั่งยืน การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลของโรงงาน นับเป็นโอกาสในการทำธุรกิจในยุคนี้ก็ว่าได้”

“สำหรับการจัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 เราได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ผลักดันไปสู่ดิจิทัล เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ของประเทศในอนาคต เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันในอนาคต ที่ต้องมีเรื่องของการสร้างความยั่งยืน ในอีโคซิสเต็มเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นต่อด้านการแข่งขัน ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการสร้างความยั่งยืน ในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้หมายถึงความจำเป็น ในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี IoT แบบเต็มรูปแบบ แต่เป็นการเริ่มจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วค่อยมีการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น”

ในงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ออกแบบหัวข้อต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสริมศักยภาพในโรงงานปัจจุบัน อาทิ

1.กลยุทธ์การปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันยุคในอุตสาหกรรมไทย สู่ยุคดิจิทัล

2.เร่งเครื่องยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค IIoT

3.กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในอุตสาหกรรม เพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน

4.นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบไฟฟ้ากำลัง (Innovation of Power System Management)

5.การบริการด้านการจัดการระบบไฟฟ้าเชิงรุก วิเคราะห์ คาดการณ์ ลดดาวน์ไทม์ ในยุคดิจิทัล (Digital Services)

6.ยกระดับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ด้วย Integrated Solutions for Automation

7.ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยี AVEVA

“การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงเจ้าของโรงงานมีความเข้าใจ แต่พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกัน การจัดงาน Innovation Day: Industrial Solutions 2023 นับเป็นโอกาสในการเสริมความเข้าใจ ในด้านการทรานส์ฟอร์มโรงงานสู่ดิจิทัลร่วมกัน ทั้งฝ่ายบริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งทางฝ่ายบริหารโรงงาน และตัวแทนจากโรงงานสามารถเข้าร่วมได้ ซึ่งทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยินดีเป็นแรงเสริมในการช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend