BUSINESS

บริดจสโตน เดินหน้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ โรงงานหนองแค จ.สระบุรี

นายมาซาฮิโระ ฮิกาชิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมสูงสุด บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนาย ยาสึฮิโร่ โมริตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก จำกัด ล่าสุดเดินหน้าติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.95 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหญ่ ของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนทั่วโลก คาดว่าจะสามารถลดปริมาณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ประมาณ 97,500 ตัน ในอีก 15 ปีข้างหน้า

นาย มาซาฮิโระ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) ในด้าน Energy (พลังงาน) ด้วยการตระหนักถึงสังคมแห่งการเดินทาง ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นในผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต และ ด้าน Economy (เศรษฐกิจ) ด้วยการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ของการเดินทางและการดำเนินธุรกิจ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา จะช่วยให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วทั้งธุรกิจ และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ของบริดจสโตน ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)”

นอกจากเรานี้ยังตอกย้ำความสำคัญ ของฐานการผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยด้วย โดยในพิธีเปิดโครงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นับเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจ สู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ได้เริ่มใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นที่แรกในประเทศไทย

นายโยชิคาซึ ชิดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก จำกัด กล่าวว่า “ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจ รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเสมอมา ทำให้กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ขยายและพัฒนาธุรกิจไปทั่วโลก ภายใต้กรอบความยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่สังคมและลูกค้า สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมระยะกลาง ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% และนำไปสู่การลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 5 เท่า ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)”

ด้าน นายเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าว“ไทยบริดจสโตนได้นำแนวความคิดริเริ่ม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการยกระดับ การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ ปีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่สำคัญของไทยบริดจสโตน โดยร่วมมือกับบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ณ โรงงานหนองแค มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 9.95 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแห่งใหญ่ที่สุด ของกลุ่มบริษัท ในเครือบริดจสโตนทั่วโลก ทั้งยังสะท้อนถึงความสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์คุณภาพ ของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน”

ปัจจุบัน บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค มีกำลังการผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PSR) และยางสำหรับรถกระบะ หรือรถบรรทุกขนาดเล็ก (LVR) รวม 202 ตันต่อวัน บนพื้นที่โรงงานทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร ซึ่งโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของบริดจสโตน ในการมีส่วนร่วมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend