BUSINESS

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยอมตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.90 บาท ช่วยประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงว่า วันนี้ (13 ม.ค. 65) กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้ลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย ผู้ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถึงสถานการณ์ปัญหาด้านต้นทุนของผู้เลี้ยง

แต่เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนประชาชนที่พบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากตรวจสอบพบการกระทำผิด จะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

สำหรับราคาไข่ไก่ที่ตลาดไทเมื่อวานนี้ มีการปรับราคาแล้ว โดยเบอร์ 0 จากเดิมฟองละ 4 บาท ปรับเพิ่มเป็นฟองละ 4.2 บาท , เบอร์ 1 จาก 3.67 บาทเป็น 3.86 บาท , เบอร์ 2 จาก 3.33 บาท เป็น 3.5 บาท ส่วนที่ตลาดยิ่งเจริญ ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ 10 ฟอง ราคา 45บาท , เบอร์หนึ่ง 10 ฟอง ราคา 42 บาท , เบอร์สอง 10 ฟอง ราคา 40 บาท ขณะที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน ระบุราคา ณ วันที่ 12 มกราคม 65 เทียบกับวันที่ 13 มกราคม 65 พบว่า ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 ยังไม่เปลี่ยนแปลง คือ อยู่ที่ฟองละ 3.50-3.60บาท

Related Posts

Send this to a friend