BUSINESS

PTTEP ชนะประมูลแหล่งสำรวจปิโตรเลียมในมาเลเซีย

ส่งผลให้ล่าสุดได้สิทธิแบ่งปันผลผลิตในมาเลเซียแล้ว 12 สัญญา

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เอชเค ออฟชอร์ จำกัด หรือ พีทีทีอีพี เอชเคโอ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท ซาปุระโอเอ็มวี อัพสตรีม (มาเลเซีย) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับปิโตรนาส เพื่อเข้ารับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แปลงเอสบี 412 ในประเทศมาเลเซีย จากการประมูลสิทธิสำรวจปิโตรเลียมในปี 2564 (Malaysia Bid Round 2021) ที่จัดโดยหน่วยงาน Malaysia Petroleum Management ของปิโตรนาส ส่งผลให้ ปตท.สผ. เป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในมาเลเซียรวมทั้งสิ้น 12 สัญญา

สำหรับแปลงเอสบี 412 มีพื้นที่ประมาณ 15,914 ตารางกิโลเมตร จากการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาในเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพปิโตรเลียม โดยพื้นที่ใกล้เคียงมีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานในบริเวณดังกล่าวยังมีความพร้อมสำหรับการผลิตปิโตรเลียมด้วย

นายมนตรี ยังระบุถึงแผนงานในปี 2565 – 2566 ว่า จะทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และศึกษาด้านธรณีวิทยาโดยละเอียด เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียมต่อไป โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ผนวกกับองค์ความรู้ซึ่งสะสมมาโดยตลอด เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทมองเห็นภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถค้นพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา และได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยครั้งนี้ เชื่อว่าความร่วมมือกับซาปุระโอเอ็มวี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จะทำให้การสำรวจแปลงเอสบี 412 ประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นกัน

นอกจากแปลงเอสบี 412 แล้ว ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศมาเลเซียอีกหลายโครงการ ได้แก่ แปลงเอสเค 405บี, เอสเค 410บี, เอสเค 417, เอสเค 438, เอสเค 314เอ, พีเอ็ม 407 และพีเอ็ม 415 ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ และยังมีแปลงเค, เอสเค 309 และ เอสเค 311 และแหล่งโรตัน-บูลอร์ ในแปลงเอช ซึ่งมีการผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอยู่ในขณะนี้

Related Posts

Send this to a friend