BUSINESS

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัว “ดิจิทัลโพสต์ไอดี” สแกน QR Code แทนจ่าหน้า ป้องกันมิจฉาชีพล้วงข้อมูล

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ล่าสุดเผยทางเลือกใหม่ของการจ่าหน้าซองพัสดุยุคดิจิทัล โดยเปิดตัว “ดิจิทัลโพสต์ไอดี” (Digital Post ID) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลของแต่ละคนอย่างครบครัน ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมความพิเศษในการระบุพิกัด ตำแหน่ง สถานที่ และพิกัดแนวดิ่ง ที่แม้จะอยู่บนอาคารชั้นสูงก็สามารถส่งของถึงมือได้ อีกทั้งยังเสริมเกราะรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนตัว โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในรหัสดิจิทัลโพสต์ไอดี และเมื่อจะฝากส่งสิ่งของ ข้อมูลจะปริ้นออกมา ในรูปแบบ QR Code เพื่อติดหน้าซอง หรือกล่องพัสดุแทน โดยไม่จำเป็นเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้บนกล่องพัสดุ หรือสิ่งของที่จะส่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา และมีเพียงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ที่สามารถสแกนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดส่งได้ คลายข้อกังวลหากบุคคลอื่น หรือมิจฉาชีพมาสแกนขโมยข้อมูล

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “รหัสไปรษณีย์ใช้มานานกว่า 40 ปี ซึ่งไปรษณีย์ไทยคุ้นเคย กับการส่งสิ่งของถึงทุกบ้านได้อย่างถูกต้องแม่นยำ แม้บางฉบับหรือพัสดุบางกล่อง อาจมีข้อมูลจ่าหน้าไม่ครบถ้วน ด้วยความชำนาญเส้นทาง จึงทำให้จัดส่งพัสดุถึงประชาชนได้ถูกที่ ถ้าจุดแข็งนี้สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การขนส่ง หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ย่อมเป็นประโยชน์กับคนไทยทุกคน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทย พัฒนาระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี ขึ้นมาควบคู่กับระบบรหัสไปรษณีย์แบบเดิมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ใช้งาน”

“สำหรับประโยชน์ของดิจิทัลโพสต์ไอดี คือ ช่วยระบุตำแหน่งชัดเจน เพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการลงทะเบียนกรอกข้อมูลง่าย ผู้ขนส่งได้รับข้อมูลชัดเจน ช่วยให้อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ บริหารการทำงานบริหารง่ายขึ้น และประสิทธิภาพการส่งของเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์โลกอนาคต ที่อาจมีรูปแบบการขนส่งพัสดุที่หลากหลาย มากกว่าในปัจจุบัน เช่น การขนส่งแบบโดรนหรือขนส่งแบบรถยนต์ไร้คนขับ เปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง ยกตัวอย่างกรณีจัดทริปเที่ยวภูเก็ต แล้วเพิ่งจะสั่งชุดว่ายน้ำ ก็สามารถเปลี่ยนที่อยู่ในระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี ให้พัสดุไปส่งที่ภูเก็ตได้ ซึ่งผู้ขนส่งจะเปลี่ยนเส้นทางตามข้อมูลบน QR Code กระตุ้นรายได้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจดีย์หลายแห่งงดงาม มีอายุหลายร้อยปีที่อาจไม่ได้มีการระบุตำแหน่งที่ชัดเจน แต่ระบบดิจิทัลโพสต์ไอดีสามารถตั้งค่าพิกัดได้ ช่วยให้โปรโมตแหล่งท่องเที่ยวในไทยแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และช่วยให้คนจัดรูทเที่ยวเองได้สะดวกขึ้น รองรับการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต เช่น เกิดเหตุอุทกภัย หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

ด้าน ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เผยว่า “การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยห่วงโซ่โลจิสติกส์ไทย และเศรษฐกิจดิจิทัลจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้ประชาชนก่อน สำหรับระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทำโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นภาคที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ ให้มีความทันสมัยจากการใช้เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน ลดกระบวนการทำงาน คาดว่าจะเป็นกลไกที่ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งต่างๆ เข้ามาทำงาน ใช้ข้อมูลร่วมกัน

ทั้งนี้วิถีการขนส่งยุคใหม่ล้อไปตามพฤติกรรมผู้บริโภค ที่จากเดิมผู้คนจะเดินไปหาร้านค้าหาสินค้า แต่ปัจจุบันสินค้าเดินทางหาผู้คนในสถานที่ที่ผู้คนอยู่ ฉะนั้นในฐานะภาคเอกชนด้านโลจิสติกส์ สิ่งที่เตรียมพร้อมได้ก่อนใช้ระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี คือ รู้รูปแบบการนำไปใช้งานจริง ศึกษาเคสจากต่างประเทศว่าใช้แล้วเป็นอย่างไร พร้อมปรับเป็นสไตล์ไทย ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยให้รู้เท่าทันดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้จะดีต่อประชาชน อุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศ

01ด้าน ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการชื่อดัง เผยว่า “ตนเองเป็นลูกค้าซื้อของออนไลน์คนหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่เคยเจอตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วงการเอฟของคือ หน้ากล่องพัสดุที่มาส่งที่บ้าน ใส่ข้อมูลรายละเอียดที่มาก ทั้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ข้อความภาษาพูดที่คุยกับแม่ค้า เช่นฝากของที่คนนั้นคนนี้ ทำให้รู้สึกไม่สบายใจที่ข้อมูลเปิดเผยเกินไป หลังจากนั้นก็มีคอลเซ็นเตอร์โทรมาทุกวัน ดังนั้นการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเป็นรูปแบบ QR Code ของระบบดิจิทัลโพสต์ไอดี แล้วติดบนหน้ากล่องพัสดุ รวมทั้งไปรษณีย์ไทยมีการตั้งค่า การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในระบบ ที่คนอื่นในฐานะ User เมื่อสแกนแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ เช่น เห็นชื่อ เบอร์โทรไม่ครบทุกตัวอักษรมีเพียงบุรุษไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ที่เข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดส่งพัสดุได้ จึงรู้สึกชื่นชอบมากในความคิดรอบคอบนี้มากๆ”

Related Posts

Send this to a friend