BUSINESS

เอกชน หารือภาครัฐ เตรียมเยือนซาอุฯ สานสัมพันธ์ทางการค้า

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำภาคเอกชนเข้าร่วมหารือกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เตรียมนำภาคเอกชนเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบีย เดินหน้าสานสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน หลังจากนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนก่อนหน้านี้

สำหรับคณะที่ร่วมหารือ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค เกษตรและอาหาร พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ ท่องเที่ยวและบริการ โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบีย สอดคล้องกับสาขาความร่วมมือทั้ง 9 ด้าน คือ 1) การท่องเที่ยว 2) พลังงาน 3) แรงงาน 4) ความมั่นคงทางอาหาร 5) สุขภาพ 6) ความมั่นคง 7) การศึกษาและศาสนา 8) การค้าและการลงทุน และ 9) กีฬาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดการเดินทางในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเบื้องต้น จะไปเยือนเมือง Riyadh และ Neom ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย ค.ศ.2030 (Saudi Vision 2030) เพื่อหารือกับภาครัฐและเอกชนของซาอุฯ ในการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันโดยเฉพาะการค้า นอกจากนั้น ยังได้ล่าสุดทราบว่า หอการค้าซาอุฯ มีความประสงค์จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งจะมีการหารือกับภาคเอกชนไทยในรายละเอียดการจัดตั้งต่อไป

นายสนั่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาไทยส่งออกไปซาอุฯ ประมาณ 1,500 ล้าน USD หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 0.6% ของการส่งออกทั้งหมดจากประเทศไทย แต่หลังการเดินทางเยือนซาอุฯ ของนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะทำให้สัดส่วนการส่งออกไปยังซาอุฯ กลับไปที่ประมาณ 2.2% ของการส่งออก ซึ่งเคยเป็นสัดส่วนในปี 2532

“ซาอุดิอาระเบียถือเป็นศูนย์กลางในตะวันออกกลาง มีแผนที่จะขยายและพัฒนาประเทศโดยไม่พึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งออกสินค้าที่คาดว่ามีศักยภาพในการส่งออกไปซาอุฯ อาทิ ไก่แปรรูป รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป อัญมณี วัสดุก่อสร้าง แต่ก็ก็ยิมรับว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคการค้ากับซาอุดิอาระเบียอยู่บ้าง โดยเฉพาะปัญหาการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล” นายสนั่นกล่าว

Related Posts

Send this to a friend