BUSINESS

DITP ชวนสมัครร่วมเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจกับ 6 ภูมิภาค

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ กับตลาดภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรปและCIS ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง ระหว่าง 7 – 8 กันยายน 2564 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม นี้ทางเว็บไซต์ DITP Overseas

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ OBM เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดัน การตลาดนำการผลิต และการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ผ่านมาก็สามารถสร้างรายให้กับประเทศไทยมากกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งคู่ค้ามีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศตั้งอยู่ ดังนั้นกิจกรรมการเจรจาการค้าออนไลน์ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเปิดตลาดใหม่ๆ หรือขยายฐานการตลาดจากที่มีอยู่ให้มากขึ้นด้วยการจัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

“ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะส่งสินค้าไทยออกไปขายให้กับประเทศใน 6 ภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดใหม่กับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รัสเซียและCISพร้อมกับรักษาตลาดเดิมได้แก่ อเมริกา ยุโรป ซึ่งการร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการสร้างความรู้จักสินค้าไทยให้กับกลุ่มผู้นำเข้าซึ่งอาจจะมีทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาการค้ากับภูมิภาคที่ตนเองยังไม่เคยเจรจาการค้าอีกด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถสมัครรับการคัดเลือกทาง www.ditp-overseas.com ภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ และร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ DITP Overseas OBM จับคู่ธุรกิจเปิดตลาดใหม่ขยายตลาดเดิม ในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564” นายสมเด็จกล่าว

นายจิรกานต์ เพชรชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กล่าวว่าในกิจกรรมนี้ ได้แจ้ง สคต.ทั้ง 6 ภูมิภาคให้เตรียมความพร้อม เตรียมการติดต่อเชิญชวนผู้ซื้อจากแต่ละประเทศ เพื่อเข้าร่วมเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกไทยเป็นรายบริษัท ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาก็สามารถระบุได้ว่ามีความสนใจที่จะเจรจาธุรกิจในตลาดใด ไม่ว่าจะเป็น ซึ่งสามารถระบุความสนใจได้มากกว่า 1 ตลาด

“สินค้าที่มาจากประเทศไทย เป็นที่สนใจของผู้ซื้อใน 6 ภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในหมวดอาหารสำเร็จรูป ผลไม้แปรรูป อาทิ ผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้ง อาหารทะเลแช่แข็ง ข้าว ขนมขบเคี้ยว อาหารที่ทำจากพืช (Plant-based Food) ซึ่งหากเป็นในกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นอกจากนี้สินค้าในหมวดสินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม อาหารสัตว์เลี้ยง และเครื่องสำอาง ก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเช่นกัน และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก เครื่องจักรอะไหล่รถยนต์ก็ยังเป็นที่ต้องการแม้จะไม่ครอบคลุมทุกประเทศก็ตาม กิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดใหม่ ขยายตลาดเดิมอย่างแท้จริง” นายจิรกานต์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ DITP Overseas OBM จับคู่ธุรกิจ เปิดตลาดใหม่ ขยายตลาดเดิม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2564 ได้แล้วที่ www.ditp-overseas.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend