BUSINESS

จุรินทร์ จับมือสมาคมโรงสี ปั๊มน้ำมัน ผู้ประกอบการข้าวถุง ขายข้าวราคาถูกทั่วประเทศ ผ่านปั๊มและ Outlet ชุมชน

วันนี้ (7 ก.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้บริหารสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง พีที

สำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก. และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมผสม ข้าวขาว และข้าวเหนียว โดยราคาลดสูงสุดถึง 48% หรือเฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด)

ส่วนจุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูก มี 703 จุดทั่วประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจากนี้ ประกอบด้วย 1)ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ คือ PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ , พีที 193 จุด และบางจาก 43 จุด 2)กลุ่มโรงสี โกดัง และร้านค้าของโรงสี 46 จุดทั่วประเทศ 3)พาณิชย์จังหวัด ไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4)ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสม

โครงการจะเริ่มเฟส 1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม นี้ แต่หากประชาชนให้ความสนใจ ก็จะขยายเวลาอีกครั้งตามความเหมาะสม ผู้ที่สนใจ สามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายทั้ง 703 จุดทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์โมบายพาณิชย์ https://mobilepanich.com/ หรือที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ข้าวถุงราคาถูก

Related Posts

Send this to a friend