BUSINESS

เซ็นทรัลพัฒนา โชว์วิสัยทัศน์บนเวที Global Trend Summit Bangkok

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โชว์วิสัยทัศน์บนเวทีเทรนด์ระดับโลกอย่าง Global Trend Summit Bangkok พร้อมกันนี้เผยการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยการนำเทรนด์โลก เข้ามาผสมผสานตามยุคสมัย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Purpose-Driven Business Model หรือโมเดลการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ ด้วยการกำหนดเป้าหมาย หรือเจตจำนงที่ชัดเจน ว่าองค์กรนั้นๆ สร้างคุณค่าและความหมายต่อลูกค้า สังคม และโลกอย่างไร โดยเป้าหมายของเซ็นทรัลพัฒนาก็คือ Imagining better futures for all

พร้อมกันนี้ ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ How Central Pattana Lives Purpose ซึ่งสะท้อนความสำคัญ ของหลักการดำเนินธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน

ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า “ในยุคที่การดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างอย่างเดียว หากแต่คือการดำเนินธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน โดยอาศัยเรื่องของเทรนด์โลกเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ ตัวแปรหนึ่งในการดำเนินงาน เป้าหมายของเราคือศูนย์การค้าต้องไม่ทำหน้าที่ เป็นศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างเอ็นเกจเมนต์ให้คนเข้ามาอยู่ร่วมกัน และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ Local SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มาอยู่ด้วยกันให้แข็งแรงขึ้น เพราะเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องสร้าง Ecosystem ร่วมกันในแต่ละจังหวัด ที่เข้าไปลงทุนผ่านการร่วมมือ กับหน่วยงานท้องถิ่น หอการค้า และสมาคมต่างๆโดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน คนและสังคมเข้ามาเป็นบริบทสำคัญ ในการดำเนินงาน”

“จากวัตถุประสงค์หลักของเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ Imagining better futures for all จึงเกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์แบบองค์รวม ในการสร้างการเติบโต ที่ยั่งยืนรอบด้านขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Ecosystem for All” รองรับไลฟ์สไตล์ทั้ง Shop-Eat-Work-Play-Stay-Live และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกคน โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ People,Place และ Planet ไปจนถึงเรื่องของ ESG ต่างๆ ที่ต้องทำให้ยั่งยืนอย่างรอบด้าน”

1.PEOPLE ด้วย DNA ของการเป็นนักพัฒนา ดังนั้นจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริม และพัฒนา Stakeholder ทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ด้วยการมุ่งสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ ลูกค้า,คู่ค้า,พนักงาน,ผู้ถือหุ้น ไปจนถึงชุมชนโดยรอบ

เช่น การเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการกาแฟท้องถิ่น ที่มาร่วมในงาน THAILAND COFFEE HUB ที่เซ็นทรัลเวิลด์ จนประสบความสำเร็จ โดยเพียง 7 วัน ก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดความหลงใหล ในกาแฟของพนักงานของเรา โดยค้นพบรสชาติที่โดดเด่น ของกาแฟไทยชื่อว่า SEED OF SIAM แบรนด์กาแฟจากเมืองจันทบุรี

2.PLACE หรือความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วประเทศ หรือ ‘Place Making’ ที่จะเชื่อมโยงผู้คนและโลกเข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืน มอบประสบการณ์ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผสานช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ที่ไม่ใช่แค่พื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่คือผู้สร้างสถานที่ที่เชื่อมโยงผู้คน และมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ชีวิตจริง

เซ็นทรัลพัฒนา สร้างเศรษฐกิจโดยองค์รวม มาใช้ในการปั้นสถานที่แลนดมาร์กระดับโลก ผ่านเรื่องการสร้างและโปรโมทอีเวนต์ต่างๆของทางศูนย์ฯ โดยเลือกยึดเอาเทรนด์ความนิยมในขณะนั้น มาเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ทั้งพฤติกรรม แสง สีเสียง รูปแบบต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ เช่น งานเคาท์ดาวน์กรุงเทพ งานเทศกาล Pride Month และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

3.PLANET สร้างความยั่งยืนขับเคลื่อน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอบโจทย์งานด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ที่ดีขึ้น ภายใต้แผนงานเชิงกลยุทธ์ ที่เรียกว่าแผน “Net Zero 2050” เพื่อเป็นแนวทางในความพยายาม ด้านความยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้คนเมื่อต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น นอกจากนี้ยังมีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการติดตั้ง SOLAR PANEL ที่ทุกสาขาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปีหน้า (2567)

นอกจากนี้เซ็นทรัลพัฒนา ยังเป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ที่ให้บริการสถานีสถานี EV และยังมีการพัฒนาศูนย์การค้าในรูปแบบ Low Carbon Mall หรือ ศูนย์การค้าต้นแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะนำร่องเป็นแห่งแรก ที่ศูนย์การค้า “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” (Central Westville) มิกซ์ยูสแห่งใหม่ล่าสุดมูลค่ากว่า 6,200 ล้านบาท ที่ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์การค้าแบบ Semi-Outdoor ด้วยการออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่ง (Outdoor)ใช้ลมธรรรมชาติ 50% และการแยกขยะให้สามารถ นำมารีไซเคิ้ลได้ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะกลายมาเป็นต้นแบบ ของศูนย์การค้าประหยัดพลังงาน ในเครือเซ็นทรัลต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์โลกที่สำคัญ

Related Posts

Send this to a friend