BUSINESS

ไข่ไก่ปรับราคาอีกรอบ ขึ้น 3 บาท/แผง มีผลพรุ่งนี้

วันนี้ (2 ส.ค. 65) เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง (30 ฟอง)

ส่งผลให้จากเดิมที่ราคาฟองละ 3.40 บาท เพิ่มเป็นฟองละ 3.50 บาท โดยไข่ไก่คละ และไข่ไก่เบอร์ ทุกเบอร์ ปรับขึ้นอีก 3 บาท/แผง มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend