BUSINESS

พรุ่งนี้น้ำมันดีเซลขึ้นราคาลิตรละ 60 สตางค์ ส่วน เบนซินและแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดราคาคงเดิม มีผล 2 มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ด้านบางจากฯ ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม

Related Posts

Send this to a friend