ASEAN

เปิดภาพกองพันที่ 275 ที่อยู่ในการควบคุมของกองกำลังผสม KNLA, PDF แล้ว

เปิดภาพฐานปฏิบัติการกองพันที่ 275 กองทัพพม่า ที่อยู่ในการควบคุมของกองกำลังผสม KNLA, PDF แล้ว

วันนี้ (15 เมษายน 2567) The Reporters ได้เข้าไปสำรวจภายในเมืองเมียวดี ภายหลังกองปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง Karen National Liberation Army-KNLA สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Union-KNU) และ กองทัพประชาชน (People’s Defense Force-PDF) เข้ายึดฐานทหารของสภาบริหารแห่งรัฐพม่า (SAC) ในเมืองเมียวดีได้ทั้งหมดแล้ว

โดยที่ฐานปฏิบัติการกองพัน 275 ของกองทัพพม่า มีทหารกองทัพประชาชน PDF และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA/KNU ควบคุมพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ที่เข้ายึดได้สำเร็จและมีทหารพม่าเกือบ 200 นาย หนีทัพไปยังด่านพรมแดนเมียวดี 2 และทหารกองกำลังผสม KNLA/PDF ต้องเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่า ซึ่งใช้เครื่องบินรบมาโจมตีบริเวณฐาน 275 พบอาคารที่มีหลังคาพังเสียหาย และอาคารที่ถูกไฟไหม้จากระเบิดเพลิงด้วย และพบรถส่งกำลังพลของทหารพม่าที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีของฝ่ายต่อต้านด้วย ซึ่งฐาน 275 เป็นฐานสุดท้ายของกองทัพพม่าในเมืองเมียวดี ที่กองกำลังผสมยึดได้สำเร็จ

Related Posts

Send this to a friend