ASEAN

“ผู้นำทหาร KNU” ส่งสาส์นถึงทหารกะเหรี่ยงทุกกลุ่ม รวมพลังนักปฏิวัติกะเหรี่ยง ล้มอำนาจเผด็จการทหารพม่า

“ผู้นำทหาร KNU” ส่งสาส์นถึงทหารกะเหรี่ยงทุกกลุ่ม รวมพลังนักปฏิวัติกะเหรี่ยง ล้มอำนาจเผด็จการทหารพม่า หลังมีข่าวกองทัพพม่า จะใช้กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF เข้าช่วยโจมตี KNU

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.64 พลเอก บอจ่อ แฮ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดKNLA ของKNU ได้ส่งสาส์นให้กำลังใจผู้นำกองกำลังและเหล่าทหารของ KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PC และ BGF โดยระบุว่า เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราต้องรวมเลือดเนื้อกัน การโจมตีของข้าศึกเราในพื้นที่กองพลและจังหวัดทางภาคเหนือของกูทูเล เราเห็นและเรารับรู้ถึงสถานการณ์ภายในของกองทัพพม่า ขวัญและกำลังใจของพวกเขา กำลังอาวุธของพวกเขา กำลังพลของพวกเขา และปัญหาภายในของพวกเขา แม้จะปรากฏให้เห็นถึงสถานการณ์ที่กองทัพพม่าโจมตีพวกเราทางอากาศ แต่ปฏิบัติการเหล่านั้นไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นเพียงการข่มขู่และสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนของเรา

สาส์นฉบับนี้ยังระบุว่า การใช้ยุทธวิธีโจมตีทางอากาศของข้าศึก เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความอ่อนแอในปฏิบัติการภาคพื้นดิน พวกเขาไม่สามารถส่งกำลังเสริมเข้ามายังพื้นที่แนวหน้า ซึ่งถูกปิดล้อมโดยกำลังพลของเรา ตอนนี้พวกเขาจึงต้องการใช้กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ในการปฏิบัติการช่วยเหลือกองทัพพม่า เราผู้นำและทหารทั้งหลายแผนการของข้าศึกนี้ไม่เป็นสิ่งดีต่อประชาชนกะเหรี่ยงเราเลย แผนการณ์นี้ทำให้คนกะเหรี่ยงด้วยกันต้องรบกันเอง คนบาดเจ็บ ล้มตาย ล้วนเป็นพี่น้องชนชาวกะเหรี่ยง

“ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอร้องให้พวกท่านยืนหยัดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนกะเหรี่ยง ยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้อง ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และร่วมกันหาแนวทางสันติภาพที่แท้จริง จงแสดงความกล้าหาญและโค่นล้มอำนาจของเผด็จการทหารพม่า นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนของเราร้องขอและต้องการให้เราทำในวันนี้ เหล่าทหารและผู้นำของเราหลายคนใกล้อุทิศตน อุทิศร่างกาย และสละชีพ เพื่อให้ประชาชนกะเหรี่ยงของเราหลุดพ้นจากอำนาจการกดขี่ของเผด็จการทหารพม่า”

ในสาส์นของพล.อ.บอจ่อแฮ ยังระบุด้วยว่า ผู้นำกองกำลังและเหล่าทหารของ KNLA, DKBA, KNU/KNLA-PC และ BGF ทั้งหลาย ในการปฏิวัติกะเหรี่ยงกว่า 70 ปี ยังไม่เคยมีโอกาสดีเท่าวันนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ได้กล่าวไว้ “หากเรามีความกล้าหาญ ศัตรูของเราก็จะพ่ายแพ้” ลุกขึ้นสู้ด้วยความกล้าหาญคนล้มอำนาจการปกครองของเผด็จการทหารพม่าในยุคของเรา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับการปลดปล่อยและอยู่อย่างอิสระ ขอให้พลังของนักปฏิวัติ ความกล้าหาญของชนชาติกะเหรี่ยง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราตลอดไป

Related Posts