AROUND THAILAND

เขื่อนปากมูล เตรียมเปิด 8 ประตูระบายน้ำรับมือน้ำเหนือ ป้องกันน้ำท่วมเมือง

นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เปิดเผยผลการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ว่า ที่ประชุมมีมติเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน หลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี สูงขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับมติดังกล่าว เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกองการไฟฟ้ามีมติตามที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเป็นเวลา 10 วัน เพื่อระบายน้ำให้อยู่ในความปลอดภัย

สำหรับแนวทางการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ยึดหลักเกณฑ์อัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำ สะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือ ระดับน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำห้วยสะคาม ที่ระดับ 95 ม.รทก. แห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงเกณฑ์ก่อน ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ขึ้นลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ จากการระบายน้ำของเขื่อนในแม่น้ำโขงตอนบน จึงต้องพิจารณาอัตราการไหลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอัตราการไหลของน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) มีอัตราการไหลมากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จึงดำเนินการลดระดับน้ำ วันละ 20-30 เซนติเมตร เป็นเวลา 10 วัน โดยจะเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสูงสุดทั้ง 8 บาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

สำหรับการเปิดบานประตูเขื่อนปากมูลในครั้งนี้ จะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลช่วงหน้าเขื่อนลดลง แต่ส่วนท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งไปยังประชาชนที่มีเรือ แพ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ริมตลิ่ง ให้ระมัดระวังทรัพย์สินที่อาจได้รับผลกระทบจากการลดและเพิ่มระดับของน้ำในครั้งนี้

Related Posts

Send this to a friend