AROUND THAILAND

SPRC จ่ายเงินช่วยเหลือต่อเนื่องวันที่สองไปแล้วกว่า 14.7 ล้านบาท

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (“SPRC”) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลุ่มแรก ซึ่งเป็น “กลุ่มอาชีพอื่น ๆ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 460 คน รวมเป็นเงินจำนวน 6.4 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายแบบไม่มีข้อผูกมัด

ล่าสุดวันนี้ (28 ก.พ.65) SPRC จ่ายเงินช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่สองให้แก่ “กลุ่มอาชีพอื่น ๆ” โดยมีผู้เดินทางมารับเงินรวมทั้งสิ้น 545 คน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการเช่าเตียงผ้าใบและห่วงยาง พ่อค้าแผงลอยอาหารทะเลและของที่ระลึก และผู้ให้บริการเรือโดยสารและเจ็ตสกี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8.3 ล้านบาท โดยบริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก “กลุ่มอาชีพอื่น ๆ” ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ด้วยยอดเงินช่วยเหลือรวมทั้งหมดราว 14.7 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend