AROUND THAILAND

ขัง 14 วัน ธำรงวินัย 30 วัน ‘พันจ่าเอก’ สร้างความวุ่นวายสนามบินหาดใหญ่

สั่งขัง 14 วัน ธำรงวินัย 30 วัน ‘พันจ่าเอก’ สร้างความวุ่นวายท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2

วันนี้ (28 ม.ค. 65) พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงกรณี พันจ่าเอก ไพโรจน์ ขาวแก้ว ประจำกรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ได้ใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ประจำท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อวัน ที่ 26 มกราคม 2565 ตามที่ปรากฏในคลิปและได้มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ พันจ่าเอกไพโรจน์ ได้เรียกตัว พันจ่าเอก ไพโรจน์ ให้เข้ารายงานตัวกับต้นสังกัดพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ซึ่งล่าสุด กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด มีคำสั่งลงทัณฑ์ ขัง พันจ่าเอกไพโรจน์ ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร มีกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งให้เข้ารับการธำรงวินัย ณ ศูนย์ธำรงวินัยกองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565

และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับชั้นของ พันจ่าเอก ไพโรจน์ คือ เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ และ ผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ได้ขออนุญาต พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเข้ารับการธำรงวินัย ณ ศูนย์ธำรงวินัยกองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นระยะเวลา 3 วัน ส่วน ผู้อำนวยการกองกลาง ฯ จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นเวลา 5 วัน

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เมิ่อช่วงเช้าวันนี้ กองทัพเรือได้จัดให้การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือประจำเดือนมกราคม โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการในที่ประชุมให้ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทุกหน่วย เน้นย้ำกำลังพลให้ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยหากพบว่ากำลังพลกองทัพเรือนายใดที่ประพฤติตน เป็นทหารนอกแถว หรือประพฤติปฏิบัติตน ไม่สมควร กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร หรือกระทำผิดกฎหมาย กองทัพเรือจะดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อไป

Related Posts

Send this to a friend