AROUND THAILAND

กรมอุตุฯ เตือนสถานการณ์คลื่นลมแรงอ่าวไทยตอนล่าง

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง “คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 6” มีผลกระทบจนถึงวันที่ 26 ธ.ค. 65 โดยระบุว่า ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง

โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในวันนี้ (26 ธ.ค. 65) อีก 1 วัน

ส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ (26 ธ.ค. 65) จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ (27 ธ.ค. 65) ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-17 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส , ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

Related Posts

Send this to a friend