AROUND THAILAND

ชป. ให้โครงการชลประทานทุกแห่งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกระลอก

อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการโครงการชลประทานทุกแห่ง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ระหว่าง 25-30 ส.ค. นี้  

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง “เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง”  จากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน โดยในช่วงวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2564 ร่องมรสุมจะเลือนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน จึงได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานและสำนักเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่สำคัญต้องบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมกับพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ  รถแบคโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และ เครื่องผลักดันน้ำ เป็นต้น เข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  ตลอดจนร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ใก้ลบ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอดเวลา

Related Posts

Send this to a friend