AROUND THAILAND

การรถไฟฯ งดเดินรถท้องถิ่นสายอีสาน (หนองคาย) ชั่วคราว จากสถานการณ์น้ำท่วม

สถานการณ์เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ (25 ก.ย.64) เกิดน้ำท่วมเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส ส่งผลให้ขบวนรถในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) ไม่สามารถเดินรถผ่านได้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคาย ช่วงระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส ไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ แทน พร้อมกับงดเดินขบวนรถท้องถิ่น 2 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนี้

1. ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเส้นทางช่วงชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ ไปใช้เส้นทางช่วงชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ แทน

2. งดเดินขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย 

เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น พบว่า เส้นทางรถไฟ ช่วง สทล. 296/5-297/7 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จตุรัส มีความเสียหายเล็กน้อย และเมื่อระดับน้ำลด จะสามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมอัดหินได้ ส่วนเส้นทางรถไฟช่วง สทล.352/13-14 ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม – หนองพลวง พบความเสียหายมาก เนื่องจากหินบนทางรถไฟถูกพัดไปกับกระแสน้ำ ระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหาย 

อีกทั้งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ฝ่ายการช่างโยธาเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางและเฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend