AROUND THAILAND

กองทัพไทยตั้งจุดบริการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา

กองทัพไทยตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล 

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้สั่งการให้ พลโทสุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง โดยเป็นสื่อกลางแบบ One Stop Service ให้บริการทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ของรัฐบาล 

ตลอดจนให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายของประชาชนในทุกกรณีเมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ได้มีการแจกจ่ายอาหาร และเครื่องเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในชุมชนแออัด ชุมชนริมคลอง โดยสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตสะพานสูง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 

รวมถึงได้สั่งการให้หน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้ง บก.ควบคุมประจำพื้นที่ และจัดชุดบริการประชาชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโดยง่ายและรวดเร็ว และมีการปฏิบัติการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วทุกพื้นที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ  ประสานการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน การประสานงานกับ กทม. จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้กำชับและมอบให้ทุกหน่วยเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

Related Posts

Send this to a friend