AROUND THAILAND

เปิดเทอมใหม่แบบออนไซต์ บรรยากาศคึกคัก หลังเรียนออนไลน์มาทั้งเทอม

เปิดเทอมใหม่แบบออนไซต์ บรรยากาศคึกคัก โรงเรียน และเด็กนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (17 พ.ค. 65) เป็นการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite เป็นวันแรก หลังจากเทอมที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นรูปแบบ Online จากการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อโควิด

บรรยากาศที่โรงเรียนวัดราชบพิธ มีทั้งนักเรียน และผู้ปกครองมาส่งบุตรหลาน และเฝ้ามองดูเด็กๆ จำนวนมาก โดยการเปิดเทอมใหม่ครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และแผนเผชิญเหตุหากพบผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสี่ยงสูง มีการสุ่มตรวจ ATK กับนักเรียน และหากเพื่อนร่วมชั้นเรียนมีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อโควิดให้รีบแจ้งคุณครูโดยทันที และงดไม่ให้นักเรียนเปิดหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

Related Posts

Send this to a friend